Ενημερωτική Εκδήλωση Έργου LIFE-IP CYzero WASTE- LIFE20/IPE/CY/000011 για τους Μελετητές του Συστήματος Πληρώνω Όσο Πετώ (ΠΟΠ)

Την Πέμπτη, 09 Μαρτίου 2023, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς ενημερωτική εκδήλωση, υπό υβριδική μορφή, η οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Έργου LIFE-IP CYzero WASTE (LIFE20/IPE/CY/000011) για τους Μελετητές του Συστήματος ΠΟΠ. Η ενημερωτική εκδήλωση περιλάμβανε παρουσιάσεις της εφαρμογής του συστήματος Πληρώνω Όσο Πετώ (ΠΟΠ),όπως επίσης και σύντομη περιγραφή του Έργου LIFE-IP CYzero WASTE. Αρχικά, παρουσιάστηκαν οι στόχοι […]

Διαδικτυακή Εκδήλωση: “Δράσεις πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων − Εμπειρίες και Έρευνες”

Στo πλαίσιo του Έργου LIFE-IP CYzero WASTE − Έξυπνη παρακολούθηση και αποτελεσματική μείωση αποβλήτων στην Κύπρο, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση, τη Δευτέρα, 06 Μαρτίου 2023. Η εκδήλωση είχε ως θέμα “Δράσεις πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων − Εμπειρίες και Έρευνες”. Οι ομιλητές ανέπτυξαν τις ιδέες τους, τις εμπειρίες τους και τις έρευνές […]