Δράσεις

Περιεχόμενο

Σώσε την ανθρωπότητα

Μαζί μπορούμε!

Ακολούθησέ μας

Αναλαμβάνουμε δράση

Προπαρασκευαστικές Δράσεις

ΔΡΑΣΗ A.1: Εκτιμήσεις Σημείου Εκκίνησης Και Επικαιροποίηση Μελετών Σε Εθνική Κλίμακα, Χαρτογράφηση Εμπλεκόμενων Μερών Σχετικά Με Τη Διαχείριση Αποβλήτων

Η δράση Α1 θα εφαρμοστεί σε τέσσερις υπο-δράσεις με την αξιολόγηση των υφιστάμενων συνθηκών, τη χαρτογράφηση βασικών ομάδων ενδιαφερομένων και την προετοιμασία του εδάφους για την εισαγωγή οικονομικών μέσων για τη διαχείριση των αποβλήτων.

ΔΡΑΣΗ A2: Προπαρασκευαστικές, Τεχνικές Και Οικονομικές Μελέτες, Άδειες Και Αδειοδοτήσεις Έργων Επίδειξης

Η δράση αυτή προβλέπει την εκπόνηση όλων των απαραίτητων προπαρασκευαστικών εργασιών, τεχνικών και οικονομικών μελετών για την ανάπτυξη των δράσεων επίδειξης του έργου.

A2.1 Μελέτη για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων

A2.2 Μελέτη για τα ανακυκλώσιμα υλικά με τη χρήση Πράσινων Περιπτέρων

A2.3 Μελέτη για τη διαχείριση επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων

A2.4 Ανασκόπηση υφιστάμενων προγραμμάτων πρόληψης απόβλητων τροφίμων και αγροτικών αποβλήτων

A2.5 Μελέτη για Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης / Επισκευής

A2.6 Μελέτη για τον ανασχεδιασμό των συστημάτων ‘’Πληρώνω όσο πετάω’’ (PAYT)

A2.7 Μελέτη για σταθμούς συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων

A2.8 Αδειοδοτήσεις για την εφαρμογή των έργων επίδειξης

A2.9 Μελέτη για Στρατηγική Εφαρμογής Ανάπτυξης Ικανοτήτων (capacity building)

ΔΡΑΣΗ A3: Μελέτη Για Τη Σύσταση Συντονιστικού Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων Μεταξύ Κεντρικής Κυβέρνησης Και Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η δράση αυτή στοχεύει στη μελέτη των νομικών, θεσμικών και οικονομικών προϋποθέσεων για τη δημιουργία μιας διοικητικής δομής που θα υποστηρίζει αποτελεσματικά, τόσο οικονομικά όσο και τεχνικά, την τοπική αυτοδιοίκηση προκειμένου να εντείνει τις προσπάθειές της για αλλαγή του υφιστάμενου τρόπου διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων.

για έναν καλύτερο κόσμο

Δράσεις Υλοποίησης

ΔΡΑΣΗ C1: Συστήματα Διαλογής Στην Πηγή Για Τα Βιοαπόβλητα

Η εκτροπή του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων από την υγειονομική ταφή κατατάσσεται ως υψηλή προτεραιότητα σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, καθώς συμβάλλει σημαντικά στην αποδοτικότητα των πόρων/κυκλική οικονομία και επίσης εκπληρώνει άλλους στόχους, όπως η μείωση των αερίων του θερμοκηπίου.

Αυτή η δράση αποτελεί θεμελιώδες μέρος του συνολικού έργου και έχει στόχο να καταδείξει:

  • Σχέδια διαλογής και συλλογής βιοαποβλήτων σε αγροτικές, ημι-αγροτικές, αστικές περιοχές και στις πέντε επαρχίες της Κύπρου
  • Αποκεντρωμένες και κεντρικές μονάδες κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων
  • Κεντρικές μονάδες αναερόβιας χώνευσης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων

 

Η Δράση C1 θα υλοποιηθεί σε τρεις υπο-δράσεις:

ΔΡΑΣΗ C2: Εγκατάσταση Και Λειτουργία Πράσινων Περιπτέρων Για Τα Ανακυκλώσιμα υλικά.

Το Πράσινο Περίπτερο αποτελεί ένα προσαρμόσιμο αποκεντρωμένο σύστημα ανακύκλωσης, κατάλληλα προσαρμοσμένο σε ένα τροποποιημένο εμπορευματοκιβώτιο (6×2,5m), με στόχο τη διευκόλυνση και βελτίωση των επιδόσεων ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων σε απομακρυσμένες περιοχές των πέντε (5) Επαρχιών της Κύπρου, εκτρέποντας άμεσα ένα σημαντικό μέρος των παραγόμενων Αστικών Στερεών Απόβλητων από το να καταλήξουν σε χωματερές.

Η Δράση C2 θα υλοποιηθεί σε τρεις υπο-δράσεις:

ΔΡΑΣΗ C3: Υλοποίηση Της Συλλογής Και Διαχείρισης Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων

Αυτή η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εκτροπής της ροής των Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων (ΕΟΑ), από τα αστικά απόβλητα, σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων στην Κύπρο.

Η συλλογή των ΕΟΑ μετά τον διαχωρισμό τους από την πηγή, θα λαμβάνει χώρα με τους πιο κάτω τρόπους:

  • Συλλογή με τέσσερις κινητές μονάδες προσαρμοσμένες για τη διαχείριση ΕΟΑ (συμπληρωματικό ταμείο: European Economic Area – Norway Grants)
  • Παράδοση από νοικοκυριά σε ένα από τα δύο επανδρωμένα σημεία υποδοχής ΕΟΑ κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας τους
  • Παράδοση από νοικοκυριά στα Πράσινα Περίπτερα κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας
  • Συλλογή κατόπιν αιτήματος απευθείας από το νοικοκυριό

Η Δράση C3 θα υλοποιηθεί σε τρεις υπο-δράσεις:

C3.1 Κατασκευή δύο Κέντρων διαχείρισης επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων και προμήθεια εξοπλισμού & εφοδίων

C3.2 Άδεια λειτουργίας συλλογής και διαχείρισης των επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων

C3.3 Φάση λειτουργίας συλλογής και διαχείρισης των επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων

ΔΡΑΣΗ C4: Πρόληψη Δημιουργίας Αποβλήτων Τροφίμων Και Αγροτικών Αποβλήτων

Η σπατάλη τροφίμων δεν είναι μόνο ηθικό και οικονομικό ζήτημα, αλλά εξαντλεί επίσης τους περιορισμένους φυσικούς πόρους από το περιβάλλον. Με τη μείωση των απωλειών και των απορριμμάτων τροφίμων και αγροτροφίμων, εκτός από την επίτευξη των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, υποστηρίζεται η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής (από μόνη της η σπατάλη τροφίμων δημιουργεί περίπου το 8% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (FAO, 2015)), εξοικονομείται θρεπτική τροφή για αναδιανομή σε αυτούς που έχουν ανάγκη και εξοικονομούνται χρήματα για αγρότες, εταιρείες και νοικοκυριά.

Η Δράση C4 θα υλοποιηθεί σε τρεις υπο-δράσεις:

C4.1 Αξιολόγηση Της Υφιστάμενης Κατάστασης Και Της Ετήσιας Παραγωγής Αποβλήτων Τροφίμων Και της Παραγωγής Αγροτικών Αποβλήτων στην Κύπρο

C4.2 Ανάπτυξη και Λειτουργία Πλατφόρμας Παρακολούθησης και Διαχείρισης για την Πρόληψη Αποβλήτων Τροφίμων και Αγροτικών Αποβλήτων

C4.3 Δράσεις επίδειξης για πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων και αγροτικών αποβλήτων

ΔΡΑΣΗ C5: Κατασκευή Και Λειτουργία Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης/Επισκευής Και Δικτύων Καταστημάτων Επαναχρησιμοποίησης

Αυτή η δράση στοχεύει στην εφαρμογή της πολιτικής επαναχρησιμοποίησης και της επισκευής απορριμμάτων (προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση) στην Κύπρο, με: (α) την κατασκευή και λειτουργία δύο (2) Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης και Επισκευής σε στρατηγικές τοποθεσίες στην Κύπρο και (β) τη δημιουργία δικτύου καταστημάτων επαναχρησιμοποίησης σε μεγάλες πόλεις της Κύπρου που θα συνδέονται με τη λειτουργία των Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης και Επισκευής.

Στόχος είναι η δημιουργία οργανωμένων χώρων που θα δέχονται, θα ταξινομούν, θα επισκευάζουν (όπου κρίνεται απαραίτητο) και θα επαναχρησιμοποιούν διαφορετικές ροές αποβλήτων/υλικών.

Στα τυπικά ρεύματα αποβλήτων/υλικών περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: α) ηλεκτρικές συσκευές, β) έπιπλα, γ) ρούχα και αξεσουάρ, δ) βιβλία, ε) παιχνίδια και στ) άλλα οικιακά είδη/μικροπράγματα-μπιχλιμπίδια.

Η Δράση C5 θα υλοποιηθεί σε τρεις υπο-δράσεις:

C5.1 Κατασκευή Δύο Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης/Επισκευής και Προμήθεια Εξοπλισμού & Εφοδίων

C5.2 Άδεια Λειτουργίας Δύο Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης/Επισκευής & Ίδρυση Δικτύων Καταστημάτων Επαναχρησιμοποίησης

C5.3 Λειτουργία Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης/Επισκευής Και Δικτύων Καταστημάτων Επαναχρησιμοποίησης

ΔΡΑΣΗ C6: Συστήματα ‘’Πληρώνω Όσο Πετώ’’

Αυτή η δράση στοχεύει στη συμπλήρωση του Έργου ‘Πληρώνω Όσο Πετώ’ (ΠΟΠ) που χρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Στόχος της Δράσης C6 είναι: α) να συντονίσει τις προσπάθειες είκοσι (20) αγροτικών, ημι-αγροτικών και αστικών περιοχών και στις πέντε (5) επαρχίες της Κύπρου, β) να συμβάλει στην ανταλλαγή εμπειριών και ταυτόχρονα στην ανάλυση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων ΠΟΠ που εφαρμόζονται, όπως επίσης  και στη διευκόλυνση της βελτίωσής τους, οδηγώντας σε αύξηση της αποτελεσματικότητας στην εφαρμογή του εν λόγω συστήματος.

Η Δράση C6 θα υλοποιηθεί σε δύο επιμέρους υπο-δράσεις:

C6.1 Παρακολούθηση Της Εφαρμογής Του Έργου ‘Πληρώνω Όσο Πετάω’ Στην Κύπρο

C6.2 Επανασχεδιασμός μιας δίκαιης τιμής για τα απόβλητα

ΔΡΑΣΗ C7: Σύστημα Συλλογής Και Διαχείρισης Θαλάσσιων Απορριμμάτων

Η δράση αυτή επικεντρώνεται στη συλλογή και ανακύκλωση σχοινιών πρόσδεσης από λιμάνια και θαλάσσιων απορριμμάτων από θάλασσες, καθώς δεν υπάρχει συγκεκριμένη στρατηγική επιβολής πολιτικής. Για το σκοπό αυτό, ένα οικονομικά βιώσιμο σχέδιο διαχείρισης, βασισμένο στο σύστημα επιβράβευσης των αλιευτικών μηχανότρατων, θα εφαρμοστεί σε δύο (2) αλιευτικά καταφύγια της Κύπρου, ένα στο Παραλίμνι (Χρυσή Ακτή / Golden coast) και ένα στο Ζύγι.

Η Δράση C7 θα εφαρμοστεί σε τρεις υπο-δράσεις:

C7.1 Ανάπτυξη Λογισμικού Εργαλείου Χαρτογράφησης Και Παρακολούθησης Θαλάσσιων Απορριμάτων

C7.2 Ανάπτυξη Σταθμών Και Σχεδίων Συλλογής Θαλάσσιων Απορριμμάτων

C7.3 Εκμετάλλευση Των Συλλεγόμενων Θαλάσσιων Απορριμάτων Στην Αγορά

ΔΡΑΣΗ C8: Εφαρμογή Οικονομικών Εργαλείων Για Τη Στήριξη Της Κυκλικής Οικονομίας Και Της Βιο-Οικονομίας

Η δράση C8 στοχεύει στην εφαρμογή και επίδειξη οικονομικών μέσων για την υποστήριξη της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων (ΕΣΔΔΑ) και του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (ΕΣΠΔΑ).

Η δράση C8 θα εφαρμοστεί σε τρεις υπο-δράσεις για την επίδειξη της λειτουργίας οικονομικών μέσων που θα υποστηρίζουν τη βιώσιμη διαχείριση αστικών αποβλήτων.

C8.1 Εισαγωγή και Εφαρμογή Φόρου Υγειονομικής Ταφής

C8.2 Εισαγωγή και Λειτουργία Ταμείου Διαχείρισης Αποβλήτων

C8.3 Ανάπτυξη ή Επικαιροποίηση Προτύπων για την Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

ΔΡΑΣΗ C9: Δράσεις Ανάπτυξης Ικανοτήτων (Capacity Building)

Η δράση αυτή στοχεύει στο κτίσιμο γνώσεων για τη διαχείριση των αποβλήτων και την επιλογή κατάλληλων μεθόδων διαχείρισής τους στο πλαίσιο του Έργου LIFE-IP CYzero WASTE, όπως επίσης και στην παροχή ευνοϊκών συνθηκών στους εμπλεκόμενους, κυρίως στις Τοπικές Αρχές και στις Αναπτυξιακές Εταιρείες, ούτως ώστε να μπορούν να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Η δράση C9 θα υλοποιηθεί σε δύο επιμέρους υπο-δράσεις:

C9.1 Στοχευμένα Φόρουμ και Εργαστήρια Ανάπτυξης Ικανοτήτων για τους Εμπλεκόμενους Φορείς

C9.2 Εκπαίδευση των Αρχών, των Ενδιαφερομένων, Συμπεριλαμβανομένου του Ευρύτερου Κοινού για τη Χρήση της Πλατφόρμας Ροών Αποβλήτων και Υλικών

ΔΡΑΣΗ C10: Σύσταση Συντονιστικού Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων

Αυτή η δράση θα εφαρμόσει το αποτέλεσμα της δράσης Α3 για τη σύσταση Συντονιστικού Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ Κεντρικής Κυβέρνησης και Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τον καλύτερο συντονισμό των Αρμόδιων Αρχών μεταξύ διαφορετικών διοικητικών επιπέδων και την επαρκή επιβολή  των μέτρων πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.

Ειδικότερα, αυτή η δράση θα:

– Εξασφαλίσει κεφάλαια για την ίδρυση και λειτουργία του Συντονιστικού Φορέα (πιθανή χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας)

– Εφαρμόσει τις απαραίτητες διαδικασίες προμήθειας και την απόκτηση κατάλληλου προσωπικού και υποδομής για τη λειτουργία του Συντονιστικού Φορέα.

– Εκπαιδεύσει το προσωπικό

– Παρακολουθήσει τη λειτουργία της δομής από το 2026-2029 και αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης στο πλαίσιο αυτού του Ολοκληρωμένου Έργου LIFE-IP.

Για Έναν Πιο Υγιή Πλανήτη

Παρακολούθηση του Αντίκτυπου των Δράσεων

Δράση D

Μαζί μπορούμε

Ενημέρωση του Κοινού, Συμμετοχή και Διάχυση των Αποτελεσμάτων του Έργου

ΔΡΑΣΗ E1: Ευαισθητοποίηση του Κοινού, Συμμετοχή και Διάχυση των Αποτελεσμάτων του Έργου

Η δράση περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη της μέγιστης προσέγγισης και διάδοσης των στόχων, των δράσεων και των αποτελεσμάτων του Έργου, σε διαφορετικά κοινά-στόχους. Μέσω της δράσης, σχεδιάζουμε να εξασφαλίσουμε την κρίσιμη μάζα που απαιτείται για τη διασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησης όλων των ενεργειών επίδειξης, την ευαισθητοποίηση και τη συνεργασία με ενημερωμένους πολίτες για την προώθηση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, τη διαλογή στην πηγή, τις νέες πρακτικές ανακύκλωσης και τις λύσεις Κυκλικής Οικονομίας. Επίσης, στους στόχους της δράσης περιλαμβάνεται και η προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών με όλους τους σχετικούς φορείς και τις αρμόδιες αρχές, για τη διασφάλιση της επιτυχούς αποδοχής των αποτελεσμάτων του Έργου.

E.1.1 Επικοινωνιακή Στρατηγική (Δημιουργία Διαδικτυακού Ιστότοπου και Λογαριασμών σε Κοινωνικά Δίκτυα, Ενημερωτικές Πινακίδες Έργου, Δημιουργία Πληροφοριακού και Οπτικοακουστικού Υλικού)

E.1.2 Περιφερειακές Εκδηλώσεις για την Ευαισθητοποίηση του Κοινού

E.1.3 Συνέδρια για το Έργο

E.1.4 Layman’s Report

ΔΡΑΣΗ E2: Διάδοση Και Δικτύωση Σε Ευρωπαϊκό Και Διεθνές Επίπεδο

Στόχος αυτής της δράσης είναι να τονώσει την αποδοχή των αποτελεσμάτων του έργου στην Κύπρο και όχι μόνο. Αυτή η δράση θα υλοποιηθεί όχι μόνο με τη διάδοση των έργων επίδειξης, αλλά και χρησιμοποιώντας το παράδειγμα τους για να πραγματοποιηθούν παρόμοιες ασκήσεις στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων που θα διοργανώνονται σε κάθε Εκπαιδευτικό Κόμβο Διαχείρισης Αποβλήτων και σε όλους τους δήμους-εταίρους του LIFE-IP CYzero WASTE, καθώς επίσης και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

E.2.1 Δικτύωση με άλλα Έργα LIFE ή/και Μη-LIFE, Πρωτοβουλίες σε Επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε Διεθνές Επίπεδο

E.2.2 Θεματικά Εργαστήρια σε Επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε Διεθνές Επίπεδο

ΔΡΑΣΗ E3: Στρατηγική Αναπαραγωγής Των Δράσεων Του Έργου

Στόχος αυτής της δράσης είναι να τεθούν οι βάσεις για την ευρεία εφαρμογή των δράσεων επίδειξης του έργου που θα διευκολύνουν περαιτέρω την εφαρμογή των μέτρων και στόχων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων (ΕΣΔΔΑ) και του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (ΕΣΠΔΑ).

Ο Δρόμος Προς Έναν Κόσμο Χωρίς Απόβλητα

Διαχείριση Έργου Και Παρακολούθηση Της Προόδου Του Έργου

ΔΡΑΣΗ F1: Διαχείριση Του Έργου, Παρακολούθηση Και Υποβολή Εκθέσεων Αναφοράς Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, ως Συντονιστής του Έργου, θα συνεργαστεί στενά με όλους τους δικαιούχους του Έργου, προκειμένου να διασφαλίσει την έγκαιρη και επιτυχή επίτευξη των στόχων του Έργου μέσω αποτελεσματικού συντονισμού. Αυτό περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων διαχείρισης, διοίκησης, ποιοτικού ελέγχου των παραδοτέων, παρακολούθηση του προϋπολογισμού, προετοιμασία οικονομικών εγγράφων και εκθέσεων προόδου, αλληλεπίδραση με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.λπ.

F.1.1 Ίδρυση και Λειτουργία Δομών Διαχείρισης Έργων

F.1.2 Παρακολούθηση της Προόδου του Έργου & Αναφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

F.1.3 Εξωτερικός Έλεγχος

F.1.4 Σχέδιο για την Περίοδο έπειτα από την Λήξη του Προγράμματος LIFE

F.1.5 Εφαρμογή και Παρακολούθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων

ΔΡΑΣΗ F2: Παρακολούθηση Και Κινητοποίηση Συμπληρωματικής Χρηματοδότησης

Η δράση F2 στοχεύει στη μέγιστη και αποτελεσματική κινητοποίηση πρόσθετης χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του Έργου. Η δράση αυτή περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες και τα εργαλεία για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων εκείνων που συνδέονται με συμπληρωματικά κεφάλαια. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα αναπτυχθεί ένας μηχανισμός παρακολούθησης. Επιπλέον, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης F2, θα διερευνηθούν περαιτέρω ευκαιρίες συγχρηματοδότησης.

F2.1 Επιτροπή Συμπληρωματικών Ταμείων

F2.2 Συντονισμός, Παρακολούθηση και Κινητοποίηση της Συμπληρωματικής Χρηματοδότησης

Χτίζοντας έναν καλύτερο κόσμο για τα παιδιά, με τα παιδιά

Το Blog Μας

Τελευταία Blogs & Άρθρα

No Content Available