2η Εξωτερική Αξιολόγηση Του Έργου LIFE-IP CYzero WASTE

Με ιδιαίτερη επιτυχία, ολοκληρώθηκε η 2η εξωτερική αξιολόγηση του έργου LIFE-IP CYzero WASTE “Έξυπνη παρακολούθηση και αποτελεσματική μείωση αποβλήτων στην Κύπρο” που συντονίζει το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Η αξιολόγηση έλαβε χώρα στις 19 Ιανουαρίου 2023, παρουσία των μελών της ομάδας εξωτερικής παρακολούθησης του έργου, κ. Παύλου Δόικου και κ. Ηλία Ντέμιαν  (NEEMO EEIG) δια ζώσης και εξ αποστάσεως του κ. Cesar Seoanez. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των 17 δικαιούχων του έργου.

Την έναρξη των εργασιών της 2ης Αξιολόγησης του Έργου LIFE-IP CYzero WASTE χαιρέτισε ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος, κος. Κώστας Χατζηπαναγιώτου. Επίσης, παρουσιάστηκε το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2022-2028, το οποίο, εγκρίθηκε τον Ιούλιο 2022.

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε σε κτήριο που παραχωρήθηκε από το Δήμο Λευκωσίας, εταίρο του έργου, με την μορφή υβριδικής εκδήλωσης και περιλάμβανε παρουσίαση της προόδου του Έργου. Η ομάδα εξωτερικής παρακολούθησης ενημερώθηκε αναλυτικά για την εξέλιξη του έργου αλλά και ειδικότερα για τις προπαρασκευαστικές δράσεις του.

Οι παρουσιάσεις αποτέλεσαν έναυσμα για εποικοδομητικό διάλογο, όπου μέσα από τον σχολιασμό και τις παρατηρήσεις των αξιολογητών αναδείχθηκαν τα σημεία προσοχής για την ομαλή εξέλιξη της φάσης υλοποίησης των δράσεων του Έργου.

Μοιραστείτε το: