2η Συνάντηση της Κεντρικής Καθοδηγητικής Επιτροπής του Έργου LIFE-IP CYzero Waste

Την Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 2η συνάντηση της Κεντρικής Καθοδηγητικής Επιτροπής του Έργου LIFE-IP CYzero Waste με τη συμμετοχή όλων των Εταίρων του Έργου. Σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση της προόδου των δράσεων του Έργου.

Στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής, παρουσιάστηκαν συνοπτικά τα παραδοτέα που ήδη βρίσκονται στην πλατφόρμα EU Butler, ενώ παράλληλα αναλύθηκαν λεπτομερώς τα ολοκληρωμένα παραδοτέα και τα ορόσημα για τα οποία αναμένεται η έγκριση τους από την Κεντρική Καθοδηγητική Επιτροπή. Τα εν λόγω παραδοτέα αφορούσαν τις ακόλουθες δράσεις:

• Δράση Α: Προπαρασκευαστικές Δράσεις
• Δράση C: Δράσεις Υλοποίησης
• Δράση D: Παρακολούθηση του Αντίκτυπου των Δράσεων
• Δράση E: Ευαισθητοποίηση του Κοινού και Διάδοση των Αποτελεσμάτων και Δράσεων
• Δράση F: Διαχείριση του Έργου και Παρακολούθηση της Προόδου του Έργου

Ακολούθως, παρουσιάστηκε η πρόοδος των εργασιών που έχουν γίνει μέχρι στιγμής σχετικά με την υλοποίηση των έργων υποδομής για τη διαχείριση αποβλήτων όπως τα πράσινα περίπτερα ανακύκλωσης, οι οικιακοί και κοινοτικοί κομποστοποιητές για τα οργανικά απόβλητα, τα κέντρα επαναχρησιμοποίησης και επισκευής και οι κινητές μονάδες για τα επικίνδυνα οικιακά απόβλητα.

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για την εξέλιξη της μελέτης για τη σύσταση του Συντονιστικού Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων καθώς επίσης και για την εξέλιξη της πρότυπης εφαρμογής ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στον Δήμο Αραδίππου και στις κοινότητες Κελλιών, Τρούλλων και Κόσιης.

Τέλος, αναφέρθηκε η πρόοδος του Έργου που έχει επιτευχθεί από τους Εταίρους καθώς και τα επόμενα στάδια που θα πρέπει να υλοποιηθούν επισημαίνοντας τη συνεισφορά των Εταίρων σε αυτά.

 

 

Μοιραστείτε το: