Συνάντηση για την Πιλοτική Εφαρμογή της Χωριστής Διαλογής Οργανικών Αποβλήτων στο Δήμο Αραδίππου

Την Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Μέγαρο Αραδίππου συνάντηση των Εταίρων του Έργου LIFE-IP CYzero WASTE (LIFE20/IPE/CY/000011) αναφορικά με την υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής της χωριστής διαλογής οργανικών αποβλήτων στο Δήμο Αραδίππου.

Στην εν λόγω συνάντηση, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος, (Συντονιστής του Έργου), εκπρόσωποι του Eθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), εκπρόσωποι του Δήμου Αραδίππου και η εταιρεία που συμβουλεύει σε περιβαλλοντικά θέματα, το Δήμο Αραδίππου.

Αναλυτικότερα, παρουσιάστηκαν τα ρεύματα αποβλήτων που παράγονται, όπως και οι τρόποι διαχείρισής τους και έγινε μια εποικοδομητική συζήτηση για τις επιλογές που υπάρχουν για τη χωριστή διαλογή των οργανικών, με γνώμονα πάντοτε τα ευρήματα της πιλοτικής εφαρμογής της χωριστής διαλογής των οργανικών αποβλήτων που έγινε στο Δήμο Αραδίππου μεταξύ Νοεμβρίου 2020 και Ιουνίου 2021.

Όπως συμφωνήθηκε από όλους τους εμπλεκόμενους, οι συναντήσεις αναμένεται να εντατικοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, για το βέλτιστο σχεδιασμό του συστήματος της χωριστής διαλογής στην πηγή των οργανικών αποβλήτων, με απώτερο σκοπό την επιτυχή εφαρμογή της πιο πάνω δράσης στο Δήμο, στα πλαίσια του LIFE-IP CYzero WASTE.

Μοιραστείτε το: