Συμμετοχή του Έργου LIFE-IP CYzero WASTE στο Διεθνές Συνέδριο “CHANIA 2023 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE SOLID WASTE MANAGEMENT”

Από τις 21 έως τις 24 Ιουνίου 2023, διοργανώθηκε το Διεθνές Συνέδριο “CHANIA 2023 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE SOLID WASTE MANAGEMENT” στα Χανιά. Το συνέδριο κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων, εξετάζοντας πολλές πτυχές του θέματος. Συνολικά, παρουσιάστηκαν περισσότερες από 500 προφορικές παρουσιάσεις, συνοδευόμενες από πάνω από 200 ανακοινώσεις σε μορφή πόστερ, με σκοπό να αναδειχθούν οι προκλήσεις, οι τελευταίες εξελίξεις και οι βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, επιστήμονες, ερευνητές, επαγγελματίες και φοιτητές από όλο τον κόσμο συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις, με στόχο την ενίσχυση της γνώσης και της προόδου στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων.

Με χαρά συμμετείχαμε στο πιο πάνω συνέδριο με παρουσίαση του Έργου LIFE-IP CYzero WASTE . Κατά την έναρξη του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε χαιρετισμός από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Πέτρο Ξενοφώντος και  ακολούθησε παρουσίαση του ‘Εργου. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, αναλύθηκαν οι στόχοι του έργου, οι υλοποιηθείσες δράσεις, οι επερχόμενες δράσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Επιπλέον, δόθηκε έμφαση στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το ‘Εργο για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Σχεδίου Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2022-2028 και του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Αποβλήτων 2022-2028, σχετικά με την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, τη χωριστή διαλογή στην πηγή και τη μείωση της ποσότητας τους.

Τέλος, το ‘Εργο συμμετείχε ενεργά σε μια συζήτηση τύπου “στρογγυλής τραπέζης”, όπου οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις, ιδέες και εμπειρίες.

Η διεξαγωγή του εν λόγω συνεδρίου και παρόμοιων εκδηλώσεων αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για την ανταλλαγή γνώσης και καινοτόμων λύσεων. Παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία δικτύωσης, δημιουργίας νέων συνεργασιών και αλληλεπίδρασης μεταξύ επαγγελματιών και ερευνητών από διάφορους τομείς. Αυτή η διαρκής ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών έχει σημαντική συμβολή στην επίτευξη των Ευρωπαϊκών και Εθνικών στόχων μας για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Η παρουσίαση τoυ ‘Εργου είναι διαθέσιμη εδώ:

LIFE IP ZERO WASTE CYPRUS Network

 

Μοιραστείτε το: