Συμμετοχή του Έργου LIFE IP CYzero WASTE σε Δράση της Πρωτοβουλίας Zero Food Waste Cyprus

Στο πλαίσιο του Έργου LIFE-IP CYzero WASTE και συγκεκριμένα της υπο-δράσης C4.3, που αφορά δράσεις πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων και αγροτικών αποβλήτων,το Σάββατο, 09 Δεκεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε κοινή δράση μεταξύ του Έργου LIFE IP WASTE και της Πρωτοβουλίας Zero Food Waste Cyprus για αποτροπή παραγωγής αποβλήτων τροφίμων στη λαϊκή αγορά του ΟΧΙ.

Η Πρωτοβουλία Zero Food Waste Cyprus αποτελείται από μια ομάδα εθελοντών η οποία έχει ως στόχο τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων τροφίμων και των αρνητικών επιπτώσεων που επιφέρει η σπατάλη τροφίμων στο περιβάλλον. Αυτό επιτυγχάνεται διασώζοντας αδιάθετα προϊόντα από τους πάγκους των παραγωγών και εμπόρων των Λαϊκών αγορών και διανέμοντάς τα στη συνέχεια σε ομάδες ανθρώπων με επισιτιστικές ανάγκες. Αποτρέποντας έτσι την κατάληξή τους σε χώρους υγειονομικής ταφής και προσφέροντας ταυτόχρονα σημαντική βοήθεια σε ανθρώπους που την χρειάζονται. Συγκεκριμένα, μια από τις Δράσεις που υλοποιεί η πρωτοβουλία Zero Food Waste Cyprus είναι η Δράση «Saturday Aftermarket». Κατά τη διάρκεια αυτής της Δράσης, η ομάδα της Πρωτοβουλίας Zero Food Waste Cyprus συγκεντρώνονται κάθε Σάββατο στην Λαϊκή αγορά του OXI στη Λευκωσία μετά το τέλος της και χρησιμοποιώντας επαναχρησιμοποιούμενα κιβώτια συλλέγουν φρούτα και λαχανικά από τους τοπικούς πωλητές και παραγωγούς, με τους οποίους έχουν αναπτύξει συνεργασία. Τα φρούτα και τα λαχανικά προσφέρονται δωρεάν είναι είτε αυτά που δεν επιλέγονται από τους καταναλωτές λόγω αισθητικών παραγόντων, είτε λόγω μη διατήρησης τους μέχρι τη διεξαγωγή της επόμενης λαϊκής αγοράς. Μετά τη συλλογή, τα φρούτα και τα λαχανικά διαχωρίζονται σε βρώσιμα και μη. Τα μη βρώσιμα οδηγούνται σε κομποστοποιητή για παραγωγή κόμποστ ενώ τα βρώσιμα, αφού ζυγιστούν, μεταφέρονται με τα προσωπικά οχήματα της ομάδας των εθελοντών του Zero Food Waste Cyprus στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, όπου εκεί παρέχονται δωρεάν σε ανθρώπους που τα χρειάζονται, όπως πρόσφυγες και αιτούντες άσυλου (διαδικασία του aftermarket). Αν μετά το πέρας του aftermarket υπάρχουν αποθέματα βρώσιμων φρούτων και λαχανικών που δεν έχουν αξιοποιηθεί, η ομάδα του Zero Food Waste Cyprus είτε τα παραδίδει σε οργανισμούς με τους οποίους διατηρεί ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και συνεργασίας οι οποίοι θα τα αξιοποιήσουν για τις δικές τους ανάγκες είτε τα τοποθετεί στον κομποστοποιητή τους.

Με χαρά η ομάδα του LIFE IP CYzero WASTE συμμετείχε στη δράση «Saturday Aftermarket» συνεισφέροντας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας όπως περιεγράφηκαν ανωτέρω και προσφέροντας παράλληλα ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Τμήματος Περιβάλλοντος για σκοπούς μεταφοράς των φρούτων και λαχανικών από τη Λαϊκή Αγορά του ΟΧΙ στην τοποθεσία όπου γίνεται η διανομή.
Στόχος συμμετοχής του Έργου LIFE IP CYzero WASTE ήταν η υποστήριξη και η ανάδειξη αυτής της καλής πρακτικής που εφαρμόζει η Πρωτοβουλία Zero Food Waste Cyprus ενισχύοντας ταυτόχρονα τη διάδοσή της προκειμένου να ενθαρρύνει την ευρύτερη συμμετοχή της κοινωνίας, οργανωμένων συνόλων και φορέων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής τους Ευθύνης. Η συλλογική προσπάθεια είναι η δύναμη που διαμορφώνει την αλλαγή, και η ενεργή συμμετοχή όλων μας σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες συντελεί στην αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού προβλήματος της σπατάλης τροφίμων.

Η συνεργασία και η ενεργή εμπλοκή του έργου σε τέτοιου είδους δράσεις θα ενισχυθεί όχι μόνο με την Πρωτοβουλία ZFWC αλλά και με άλλους φορείς που επιτελούν παρόμοιο έργο. Ευελπιστούμε και ενθαρρύνουμε τη συνεργασία και αναμένουμε το κάλεσμα σας για συμμετοχή σε δράσεις που οργανώνετε που αφορούν την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση!

Μοιραστείτε το: