Ημερίδα Ενημέρωσης: Ορθολογική διαχείριση των δημοτικών στερεών αποβλήτων σε στρατόπεδα

Στο πλαίσιο προώθησης πολιτικών για την ορθολογική διαχείριση αποβλήτων στις Ένοπλες Δυνάμεις, ο Τομέας  Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Άμυνας συνδιοργάνωσε με το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στις 15 Μαΐου 2024, Ημερίδα Ενημέρωσης «Ορθολογική διαχείριση των δημοτικών στερεών αποβλήτων σε στρατόπεδα» σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υλικού Πολέμου του ΓΕΕΦ, στην παρουσία εκπροσώπων των δύο Υπουργείων. Η εν λόγω ημερίδα, αποτελεί συνέχεια του 1ου Φόρουμ Διαλόγου που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Έργου LIFE IP CYzero WASTE που πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαΐου 2024.

Σκοπός της ημερίδας, ήταν αφενός η ενημέρωση του Τμήματος Περιβάλλοντος σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης δημοτικών στερεών αποβλήτων που έχει ήδη υιοθετήσει, αλλά και για αυτές που προγραμματίζει να εφαρμόσει το ΥΠΑΜ και αφετέρου η ενημέρωση του Υπουργείου Άμυνας σχετικά με τα έργα διαχείρισης δημοτικών στερεών αποβλήτων που υλοποιεί το Τμήμα Περιβάλλοντος, επισημαίνοντας ταυτόχρονα, πως αυτά μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΑΜ.

Την ημερίδα χαιρέτησαν o Γενικός Διευθυντής του ΥΠΑΜ κ. Αντρέας Λουκά  και η κα. Ιωάννα Κωνσταντινίδου, εκπροσωπώντας τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Η έναρξη των παρουσιάσεων ξεκίνησε από την κ. Ιωάννα Κωνσταντινίδου (Προϊστάμενη Κλάδου Υλοποίησης Έργων Κυκλικής Οικονομίας του Τμήματος Περιβάλλοντος) κάνοντας αναφορά στα Έργα που υλοποιούνται από το Τμήμα Περιβάλλοντος για προώθηση της διαλογής στη πηγή, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης.

Ακολούθως, η κ. Ευτυχία Ιωάννου (Προϊστάμενη Τομέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας -Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΥΠΑΜ) μέσω της παρουσίασης της, αναφέρθηκε στις 12 δραστηριότητες που περιλαμβάνει το Στρατηγικό Σχέδιο 2024-2026 του ΥΠΑΜ «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» οι οποίες αφορούν περιβαλλοντικές και ενεργειακές δράσεις, που εκτείνονται από την εξοικονόμηση ενέργειας έως τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την κινητικότητα, την εξοικονόμηση νερού και τη διαχείριση αποβλήτων.

Στη συνέχεια, o Ταγματάρχης (ΥΠ) Στυλιανός Στυλιανού, εκπροσωπώντας τη Διεύθυνση Υλικού Πολέμου, αναφέρθηκε στις διαφορετικές κατηγορίες υλικών που απαιτείται να διαχειριστούν, στην υφιστάμενη διαδικασία διαχείρισης τους και στο νομικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση αυτή. Στο πλαίσιο της παρουσίασης του, επεσήμανε προτάσεις βελτίωσης των υφιστάμενων διαδικασιών διαχείρισης των συγκεκριμένων υλικών ως πιθανή συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Τέλος, ο Δρ. Ιωάννης Π. Γκλέκας, (Σύμβουλος Μελετητής) αναφέρθηκε στην εφαρμογή του ΕΜΑS σε 6 στρατόπεδα, η οποία αποτελεί οδικό χάρτη για την ορθολογική διαχείριση δημοτικών στερεών αποβλήτων σε όλα τα στρατόπεδα. Επιπρόσθετα, τόνισε τη δυσκολία εύρεσης φορέων συλλογής για συγκεκριμένα ρεύματα αποβλήτων.

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε αναφέρθηκε ότι τα στρατόπεδα αποτελούν ιδανικά παραδείγματα πειθαρχημένων κοινωνιών, όπου η περιβαλλοντική προστασία και η διαχείριση μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία. Η εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης προσφέρει πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον και την ευαισθητοποίηση/εκπαίδευση των στρατιωτών και του προσωπικού εντός των μονάδων. Η ημερίδα αυτή ολοκληρώθηκε με τη δέσμευση των δύο Υπουργείων για περαιτέρω συζήτηση πιθανών τρόπων συνεργασίας αλλά και πιθανής δημιουργίας εξατομικευμένου εργαστηρίου εκπαίδευσης (Workshop) για τους στρατιώτες, στο πλαίσιο του Έργου LIFE IP CYzero WASTE.

Παρουσίαση Έργων Διαχείρισης Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων & Έργου LIFE-IP CYzero WASTE_ Τμήμα Περιβάλλοντος

Παρουσίαση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΑΜ

Παρουσίαση ορθολογικής διαχείρισης υλικών_ Διεύθυνση Υλικού Πολέμου

 

κ. Αντρέας Λουκά, Γενικός Διευθυντής του ΥΠΑΜ

κα. Ευτυχία Ιωάννου, Προϊστάμενη Τομέα Περιβάλλοντος και Ενέργεια -Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΥΠΑΜ
κα. Ιωάννα Κωνσταντινίδου, Προϊστάμενη Κλάδου Υλοποίησης Έργων Κυκλικής Οικονομίας του Τμήματος Περιβάλλοντος
ΤΧΗΣ (ΥΠ) Στυλιανός Στυλιανού, Διεύθυνση Υλικού Πολέμου
Δρ. Ιωάννη Π Γκλέκας, Σύμβουλος Μελετητής

 

 

Μοιραστείτε το: