Διαδικτυακή Ενημέρωση – Πράσινα Περίπτερα ως μέσο μείωσης των απορριμμάτων

Η Ομάδα του Έργου LIFE-IP CYzero WASTE σε συνεργασία με το Κυπριακό LIFE NCP, διοργανώνουν μια διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα τη Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2022, στις 10:00 – 11:15.

Η διαδικτυακή ενημέρωση θα επικεντρωθεί στην ιδέα και την εφαρμογή των Πράσινων Περιπτέρων, ως μέσο μείωσης των απορριμμάτων και στο συναφές κόστος διαχείρισής τους.

Η διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα θα είναι στα Ελληνικά.

Δείτε την ατζέντα και εγγραφείτε τώρα!

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://us06web.zoom.us/j/89411825769

Τι θα παρουσιαστεί στη διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα:

  • Ενημερωθείτε για την ιδέα των Πράσινων Περιπτέρων.
  • Μάθετε από την εμπειρία του έργου LIFE PAVEtheWAySTE, το οποίο εγκατέστησε Πράσινα Περίπτερα σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, σε μια προσπάθεια να διευκολύνει την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Απόβλητα σε αυτές τις περιοχές.
  • Μάθετε πώς το έργο LIFE IP CYzero WASTE σχεδιάζει να εγκαταστήσει Πράσινα Περίπτερα σε διάφορες τοποθεσίες στην Κύπρο.
  • Ενημερωθείτε για το πώς το Πρόγραμμα LIFE ωφελεί την Κύπρο.


Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

H Ενημερωτική Ημερίδα έχει σχεδιαστεί για:

  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο,
  • Οργανισμούς που ασχολούνται με τη διαχείριση απορριμμάτων, καθώς και
  • Υφιστάμενους αλλά και πιθανούς δικαιούχους του Προγράμματος LIFE.


Εγγραφές

Συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής έως τις 4 Δεκεμβρίου 2022 για να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας!

Ο κωδικός πρόσβασης στη διαδικτυακή ημερίδα θα σας αποσταλεί σε κατοπινό στάδιο.

Η Ημερίδα είναι μέρος μιας σειράς εκδηλώσεων που διοργανώνονται στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 30 χρόνια συμβολής του Προγράμματος LIFE στην προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της φύσης και τη δράση για το κλίμα.

Τί είναι το Πρόγραμμα LIFE

 Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Στόχος του LIFE είναι να συμβάλει στην εφαρμογή, τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας μέσω της συγχρηματοδότησης έργων με προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη.

Τί είναι το Έργο LIFE-IP CYzero WASTE

 Πρόκειται για ένα Ολοκληρωμένο έργο LIFE που στοχεύει στην αντιμετώπιση και εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τη διαχείριση αποβλήτων και την κυκλική οικονομία. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί μέσω της πλήρους εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη Αποβλήτων. Παράλληλα το έργο θα αντιμετωπίσει τα κύρια κενά που εντοπίστηκαν στην Περιβαλλοντική Επισκόπηση Εφαρμογής για την Κύπρο (2019) και την Έκθεση Έγκαιρης Προειδοποίησης για την Κύπρο (2018).

 

Μοιραστείτε το: