Συνέντευξη Τύπου για την Πιλοτική Εφαρμογή Προγράμματος ΔσΠ Βιοαποβλήτων στον Δήμο Αραδίππου και στις Κοινότητες Κελλιών και Τρούλλων

Το Έργο LIFE IP CYzero WASTE- LIFE20/IPE/CY/000011 θα πραγματοποιήσει συνέντευξη τύπου στην παρουσία του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  στις 06 Σεπτεμβρίου 2023 στον Δήμο Αραδίππου για παρουσίαση της “Πιλοτικής Εφαρμογής Προγράμματος Διαλογής στην Πηγή Βιοαποβλήτων, στον Δήμο Αραδίππου και στις Κοινότητες Κελλιών και Τρούλλων”.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος ως Συντονιστής του Έργου αυτού, σε συνεργασία με 17 στρατηγικούς Εταίρους, στοχεύει στην υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων που θα υποστηρίξουν, θα ενισχύσουν και θα μεγιστοποιήσουν την εφαρμογή της ιεράρχησης διαχείρισης των αποβλήτων και τη χωριστή συλλογή των ρευμάτων αποβλήτων, με έμφαση στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και τη χωριστή διαλογή και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, προκειμένου να διασφαλιστεί η εκτροπή των αποβλήτων από τους χώρους υγειονομικής ταφής στην Κύπρο.

Το Ολοκληρωμένο Έργο “Έξυπνη Παρακολούθηση και Αποτελεσματική Μείωση Αποβλήτων στην Κύπρο” φιλοδοξεί να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί στο Σχέδιο Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2022-2028 και στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Αποβλήτων 2023-2029.

Η Συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιηθεί την Τέταρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2023, μεταξύ 17:30-19:00, στο Οίκημα του Ιστορικού και Λαογραφικού Αρχείου Δήμου Αραδίππου.

Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη επισυνάπτονται και παρακαλείστε όπως δηλώσετε συμμετοχή στο ηλ. ταχ. [email protected] το αργότερο μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2023.

 

Ημερήσια Διάταξη

 

Πρόσκληση

 

Χάρτης Χώρου Εκδήλωσης

Μοιραστείτε το: