Εργαστήριο Διαβούλευσης για Σύσταση Συντονιστικού Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, εκπονεί Μελέτη για τη Σύσταση ενός Συντονιστικού Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων, ο οποίος θα υποστηρίζει την Κεντρική Διοίκηση και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θα συνδέεται άμεσα με το Τμήμα Περιβάλλοντος, για θέματα πρόληψης και διαχείρισης αποβλήτων. Η μελέτη Σύστασης ανατέθηκε στην εταιρεία ideopsis Ltd, η οποία μεταξύ άλλων, θα πρέπει να διοργανώσει τις απαραίτητες διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς, για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης. Στα πλαίσια αυτά διοργανώνεται το 2ο Εργαστήριο Διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την παρουσίαση των κύριων ευρημάτων και συμπερασμάτων από τη μέχρι στιγμής πορεία του έργου.

Το 2ο Εργαστήριο Διαβούλευσης προγραμματίζεται για τις 5 Σεπτεμβρίου 2023, μεταξύ των ωρών 9.30-12.00 μμ., στο Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Λευκωσία.
Πληροφορίες για το Εργαστήριο Διαβούλευσης καθώς και για την Ημερήσια Διάταξή δείτε εδώ.

Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ όπως ακολουθήσετε τον σύνδεσμο πιο κάτω. Η τελευταία ημερομηνία υποβολής δηλώσεων είναι η 2α Σεπτεμβρίου 2023.
https://forms.gle/TmWeXssGnbAJoLFt7

Πληροφορίες για την τοποθεσία διεξαγωγής του εργαστηρίου, μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο:
https://goo.gl/maps/iFVsUUmJ5dYGWCWF7

Η συμμετοχή σας στο εργαστήριο είναι σημαντική, καθώς ο σχεδιασμός του Συντονιστικού Φορέα βασίζεται στην γνώμη και στις εισηγήσεις σας, προκειμένου να είναι λειτουργικός και να εξυπηρετήσει τον σκοπό του.

Μοιραστείτε το: