Διαδικτυακή Εκδήλωση Δικτύωσης και Μεταφοράς Γνώσεων – LIFE FOODPRINT και LIFE-IP CYzero WASTE

Η εκστρατεία FOODprint συνάντησε το έργο LIFE – IP CYzero WASTE σε μια διαδικτυακή εκδήλωση δικτύωσης και μεταφοράς γνώσης την Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022, στις 12:30 – 14:00.

Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι στόχοι και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου LIFE-IP CYzero Waste, ενώ η καμπάνια LIFE FOODprint μοιράστηκε τη στρατηγική επικοινωνίας, τις προκλήσεις που αντιμετώπισε, τα διδάγματα και τα αποτελέσματα/παρεμβάσεις άλλων εταίρων FOODprint.

Μοιραστείτε το: