Διαδικτυακή Ενημέρωση – Πράσινα Περίπτερα ως μέσο μείωσης των απορριμμάτων

Η Ομάδα του Έργου LIFEIP CYzero WASTE μαζί με το Κυπριακό LIFE NCP, διοργάνωσαν
μια διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα τη Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2022, στις 10:00 – 11:15.

Η διαδικυτακή ενημέρωση επικεντρώθηκε στην ιδέα και την εφαρμογή των Πράσινων
Περιπτέρων, ως μέσο μείωσης των απορριμμάτων και του συναφούς κόστους διαχείρισής
τους.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις παρουσιάσεις της διαδικτυακής ενημέρωσης:

  1. Το Έργο LIFE IP-CYzero WASTE – Τμήμα Περιβάλλοντος
  2. Περιγραφή του συστήματος των Πράσινων Περιπτέρων – Δρ.Δημήτρης Μαλαμής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  3. Εγκατάσταση και λειτουργία των Πράσινων Περιπτέρων – Νικόλαος Κονδύλης, Συντονιστής του Έργου LIFE Pavethewayste

 

Μοιραστείτε το: