11ο Διεθνές Συνέδριο για τη Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, Συντονιστής του Έργου LIFE-IP CΥzero WASTE “Έξυπνη παρακολούθηση και αποτελεσματική μείωση των απορριμμάτων στην Κύπρο”, συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο “Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων”, που πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου 2024, στη Ρόδο.

Η Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου, από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, παρουσίασε τη Διαχείριση Απορριμμάτων στην Κύπρο μέσω των Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων και τις προκλήσεις τους. Πιο συγκεκριμένα, παρουσίασε την υφιστάμενη δυναμικότητα και τεχνολογία των δύο Εγκαταστάσεων σε Λάρνακα και τη Λεμεσό και τα υπό εξέταση σενάρια, αναβάθμισης τους.

Η κα Ιωάννα Κωνσταντινίδου, Ανώτερη Λειτουργός Περιβάλλοντος, παρουσίασε την πρόοδο των δράσεων του Έργου μέσω της κινητοποίησης συμπληρωματικών χρηματοδοτικών πηγών και τη συμβολή τους στην επίτευξη των εθνικών στόχων έως το 2035. Πιο συγκεκριμένα, επικεντρώθηκε:

  • Στη διαλογή στην πηγή, οργανικών, ανακυκλώσιμων υλικών, επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων
  • Στις δράσεις πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων και αγροτικών αποβλήτων
  • Στα κέντρα επισκευής και επαναχρησιμοποίησης και στο δίκτυο καταστημάτων επαναχρησιμοποιήσιμων ειδών
  • Στους σταθμούς θαλάσσιων απορριμμάτων σε αλιευτικά καταφύγια
  • Στην εφαρμογή οικονομικών εργαλείων, όπως το ΠΟΠ, φόρος υγειονομικής ταφής και Ταμείο Διαχείρισης Αποβλήτων
  • Στην ενδυνάμωση και ενίσχυση ικανοτήτων μέσω εργαστηρίων, σεμιναρίων και φόρουμ
  • Στην εγκαθίδρυση του Συντονιστικού Φορέα μεταξύ Κεντρικής Κυβέρνησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Στις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και των εμπλεκόμενων μερών
  • Στην παρακολούθηση της προόδου του έργου μέσω δεικτών.

Η Δρ Έφη Τριτοπούλου, από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, παρουσίασε το σύστημα Πληρώνω Όσο Πετώ (ΠΟΠ) στο νεοσύστατο Δήμο Αραδίππου (Αραδίππου, Τρούλλοι, Κελλιά, Κόσιη), μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης αποβλήτων, με εφαρμογή της διαλογής στην πηγή των οργανικών αποβλήτων και του συστήματος Πληρώνω όσο Πέτω (ΠΟΠ) με προπληρωμένη σακούλα και κάδο (σε μεγάλους παραγωγούς) και πάγιο τέλος. Παρουσιάστηκε η Μελέτη Τεκμηρίωσης της Βιωσιμότητας του συστήματος, η οικονομική αξιολόγηση και η απαιτούμενη εκστρατεία ενημέρωσης για την επιτυχή υλοποίηση του ΠΟΠ.

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου κάλυψαν ένα ευρύτατο φάσμα από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, την κυκλική οικονομία-βιοοικονομία και αξιοποίηση αποβλήτων, ανακύκλωση, θαλάσσια ρύπανση και πλαστικά, βιολογικές μεθόδους επεξεργασίας αποβλήτων, βιοδιϋλιστήρια, ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων, κλπ.

Η ατζέντα περιλάμβανε 26 συναντήσεις, 550 προφορικές παρουσιάσεις, 228 αφίσες, 10 σημαντικούς ομιλητές, 5 συνεργαζόμενων περιοδικών, 950 συμμετέχοντες (με  φυσική παρουσία και διαδικτυακά).

Οι παραπάνω παρουσιάσεις σε μορφή pdf βρίσκονται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου (https://rhodes2024.uest.gr/proceedings).

Κατά το κλείσιμο του Συνεδρίου, ανακοινώθηκε ότι το επόμενο Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Πάφο (Κύπρος), από 25 έως 28 Ιουνίου 2025, καθώς και το Θερινό Σχολείο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 23 και 24 Ιουνίου 2025.

Μοιραστείτε το: