Συνάντηση ενημέρωσης για το εργαλείο FoodFlow

Την Τετάρτη, 17 Απριλίου 2023, στο πλαίσιο του Έργου LIFE-IP CYzero WASTE,  διοργανώθηκε ενημερωτική συνάντηση με την ομάδα ανάπτυξης του εργαλείου FoodFlow. Το FoodFlow αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Pre-Seed του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick, την εταιρεία Grant Expert Consulting, τον Σύνδεσμο Αρχιμαγείρων Κύπρου και το Atlantica Aqua Blue Hotel. Στόχος του να συμβάλλει στη μείωση της σπατάλης τροφίμων στον τομέα της φιλοξενίας μέσω της καταγραφής και παρακολούθησης δεδομένων απόρριψης αποβλήτων τροφίμων.

Κύριο αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η ενημέρωση της ομάδας του Έργου LIFE-IP CYzero WASTE για τον τρόπο λειτουργίας του εργαλείου FoodFlow, τα οφέλη που θα επιφέρει η δυνητική εφαρμογή του στις κουζίνες των ξενοδοχείων αλλά και για τις θέσεις/απόψεις των φορέων του τομέα φιλοξενίας που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια επιδείξεων του εργαλείου σε διάφορα συνέδρια–ορόσημα στην Κύπρο γύρω από τον ξενοδοχειακό κλάδο και την φιλοξενία.

Αρχικά, στη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι δράσεις πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων και αγροτικών αποβλήτων καθώς και οι δράσεις εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που θα υλοποιηθούν στα οκτώ (8) χρόνια διάρκειας του Έργου LIFE-IP CYzero WASTE ως πιθανό κοινό έδαφος για συνεργασία.

Ακολούθως, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του εργαλείου FoodFlow κ. Παναγιώτης Φιλίππου καθώς και ο συνεργάτης του κ. Αχιλλέας Αχιλλέως αναφέρθηκαν στον τρόπο λειτουργίας του εργαλείου επεξηγώντας ότι το εργαλείο βασίζεται σε μια κάμερα, μια ψηφιακή ζυγαριά και ένα tablet με λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης. Μέσω των 3 πιο κάτω βημάτων,

Βήμα 1: Τοποθέτηση του δίσκου που περιέχει τα απόβλητα τροφίμων κάτω από την κάμερα για λήψη φωτογραφίας,

Βήμα 2: Απόρριψη φαγητού στον κάδο για αυτόματο ζύγισμα της ποσότητας απόρριψης και

Βήμα 3: Καταγραφή του λόγου απόρριψης για περαιτέρω στατιστική ανάλυση,

δίδεται η δυνατότητα στους σεφ, διευθυντές και ιδιοκτήτες ξενοδοχείων να συλλέγουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το τι απορρίφθηκε, σε ποια ποσότητα και για ποιο λόγο. Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν κρίσιμες για την εφαρμογή διαρθρωτικών ενεργειών αντιμετώπισης της σπατάλης τροφίμων καθώς η αξιολόγηση αυτών σκιαγραφεί περιοχές πλεονάζουσας παραγωγής.

Το εργαλείο μέχρι το παρόν στάδιο της συνάντησης ήταν στο στάδιο δοκιμής και βελτιστοποίησης ενώ στο αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να εφαρμοστεί πιλοτικά στο Atlantica Aqua Blue Hotel  παρέχοντας λεπτομερή δεδομένα για το μέγεθος της σπατάλης τροφίμων στην περιοχή μελέτης εφαρμογής του και απεικονίζοντας παράλληλα τόσο τις επιπτώσεις στο περιβάλλον όσο και των οικονομικών ζημιών που προκύπτουν μέσω αυτής.

Η ενδιαφέρουσα αυτή συνάντηση δημιούργησε ένα περιβάλλον ανοιχτής επικοινωνίας μεταξύ των δύο έργων, με στόχο την περαιτέρω εξέταση των πιθανών τρόπων συνεργασίας που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Τέλος, επισημαίνεται ότι το Έργο LIFE IP CYzero Waste προσβλέπει στη διεξαγωγή και άλλων παρόμοιων συναντήσεων ενθαρρύνοντας έμπρακτα και άλλους φορείς να επικοινωνήσουν μαζί του και να μοιραστούν εργαλεία και δράσεις που αφορούν την πρόληψη της δημιουργίας δημοτικών στερεών αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση. Η προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των δημοτικών στερεών αποβλήτων και η προστασία του περιβάλλοντος επιτυγχάνεται μέσω της συνεργασίας και συντονισμένων προσπαθειών μεταξύ διαφόρων φορέων.

Μοιραστείτε το: