Συμμετοχή του Έργου LIFE-IP CYzero WASTE στο 2o Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Έργου LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» , στην Θεσσαλονίκη

Στις 16 Νοεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε το 2ο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού  Έργου LIFE-IP CEI-Greece  «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα»  που διοργάνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), σε συνεργασία με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και το Δήμο Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη.

Το συνέδριο περιλάμβανε πάνω από 20 εξαιρετικά ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις, εστιάζοντας στην πρόοδο και την εξέλιξη των δράσεων του Έργου LIFE-IP CEI-Greece για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων στην Ελλάδα. Αρχικά, κατά τη διάρκεια αυτών των παρουσιάσεων, παρατέθηκε μια επισκόπηση του Έργου ενώ στη συνέχεια, ο κάθε εταίρος παρουσίασε την πρόοδο και τις ενέργειες που έχει διεξάγει αναφορικά με την εκάστοτε δράση του Έργου στην οποία συμμετέχει. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο αυτό, έγινε αναφορά στη γενική μεθοδολογία εφαρμογής του συστήματος Πληρώνω Όσο Πετώ (ΠΟΠ) στους Δήμους, επισημαίνοντας τα συμπεράσματα και τα μέχρις στιγμής πορίσματα που έχουν εξαχθεί από την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος ΠΟΠ στον Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης. Στη συνέχεια, έγινε αναφορά στην πιλοτική εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας σε επιλεγμένες νησιωτικές/ορεινές περιοχές, καθώς και στον σχεδιασμό των Ολοκληρωμένων Πράσινων Σημείων που δύναται να αναπτυχθούν στους Δήμους Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, και Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης. Ακολούθως, παρουσιάστηκε το περιεχόμενο του Οδηγού που δημιουργήθηκε με στόχο την προώθηση της χωριστής συλλογής επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων (ΕΟΑ) και παράλληλα αναλύθηκε η πρόοδος της πιλοτικής εφαρμογής των συστημάτων χωριστής συλλογής ΕΟΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Τέλος, έγινε περιγραφή των δράσεων  που στοχεύουν στην ενίσχυση της Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων Τροφίμων, στην ανάπτυξη συνεργασιών, στην ενημέρωση για την ενεργοποίηση των ενδιαφερόμενων φορέων, καθώς και στην ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού (π.χ. Εθελοντικές Συμμαχίες,  Οικοδόμηση Δυναμικού για την υποστήριξη της Κυκλικής Οικονομίας, λειτουργία Παρατηρητηρίου και Εθνικού Αποθετηρίου Κυκλικής Οικονομίας, διάχυση των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας με τη χρήση Οπτικοακουστικών Μέσων και κατάλληλων Εργαλείων Επικοινωνίας).

Με χαρά συμμετείχαμε στο πιο πάνω συνέδριο με παρουσίαση του Έργου LIFE-IP CYzero WASTE κατά την οποία αναφέρθηκαν οι στόχοι, οι δράσεις και οι πιλοτικές εφαρμογές του. Δόθηκε έμφαση στις ενέργειες που έχουν ήδη ληφθεί για κάθε δράση, επισημαίνοντας την πρόοδο των εργασιών που έχουν γίνει μέχρι στιγμής σχετικά με την υλοποίηση έργων υποδομής όπως τα πράσινα περίπτερα ανακύκλωσης, τους οικιακούς και κοινοτικούς κομποστοποιητές, τα κέντρα επαναχρησιμοποίησης και επισκευής και τις κινητές μονάδες συλλογής επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων, υποδομές, οι οποίες θα συμβάλλουν στην προώθηση της διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων, ανακυκλώσιμων υλικών και επικίνδυνων οικιακών απορριμμάτων. Τέλος έγινε ενημέρωση για την εξέλιξη του ολοκληρωμένου συστήματος  διαχείρισης θαλάσσιων απορριμμάτων που θα εφαρμοστεί σε 2 αλιευτικά καταφύγια, καθώς επίσης και για τη μελέτη για σύσταση Συντονιστικού Φορέα μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης και αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης για τη διαχείριση των στερεών δημοτικών αποβλήτων.

Με το πέρας του συνεδρίου δόθηκε η ευκαιρία σε όλους τους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν απόψεις, ιδέες και εμπειρίες.

Η συμμετοχή σε τέτοιου είδους συνέδρια και παρόμοιες εκδηλώσεις αποτελεί σημαντικό μέσο για την ανταλλαγή γνώσης και καινοτόμων λύσεων, παρέχοντας την ευκαιρία για δημιουργία νέων συνεργασιών. Αυτή η συνεχής ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των Ευρωπαϊκών και Εθνικών στόχων μας για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Οι παρουσιάσεις τoυ ‘Εργου LIFE-IP CYzero WASTE είναι διαθέσιμες εδώ:

LIFE IP ZERO WASTE CYPRUS – presentation

LIFE IP ZERO WASTE CYPRUS – presentation 2

Μοιραστείτε το: