Συμμετοχή της ομάδας του Έργου LIFE IP CYzero WASTE στην Ημερίδα Ενημέρωσης και στο Τριήμερο Εργαστήριο Κυκλικής Οικονομίας στο πλαίσιο του Έργου LIFE-IP CEI-Greece

Aπό τις 26 έως και τις 29 Μαρτίου 2024,  η ομάδα του Έργου LIFE IP CYzero WASTE  παρακολούθησε την Ημερίδα Ενημέρωσης και το Περιφερειακό Εργαστήριο Κυκλικής Οικονομίας, στη Ρόδο, τα οποία συνδιοργανώθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) της Ελλάδας, το Πράσινο Ταμείο, τη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου (Φο.Δ.Σ.Α.), το Δήμο Ρόδου και το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ, στο πλαίσιο του Έργου LIFE-IP CEI-Greece – LIFE18 IPE/GR/000013 «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα», το οποίο συντονίζεται από το ΥΠΕΝ.

Αναλυτικότερα, στις 26 Μαρτίου 2024, διεξήχθη η Ημερίδα Ενημέρωσης, η οποία, στόχευε στην ενημέρωση του ευρύτερου κοινού, αναφορικά με τις δράσεις του Έργου LIFE-IP CEI-Greece και τα επιτυχημένα πρακτικά μοντέλα κυκλικής οικονομίας που δύναται να εφαρμοστούν στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

Το Τριήμερο Περιφερειακό Εργαστήριο Οικοδόμησης Δυναμικού που πραγματοποιήθηκε από τις 27 έως και τις 29 Μαρτίου 2024, είχε ως στόχο, την κατάρτιση όλων των ενδιαφερομένων μερών που εμπλέκονται στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή λύσεων για τη διαχείριση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων Δήμων, βιομηχανιών, μέσων μαζικής ενημέρωσης, ενώσεων αγροτών, επιμελητηρίων, τοπικών  τουριστικών ενώσεων, Μη Κυβερνητικών Οργανισμών και άλλων. Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου, παρουσιάστηκαν θέματα και παραδείγματα κυκλικής οικονομίας, καλύπτοντας το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα, τους τρόπους επίλυσης του προβλήματος της υψηλής παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών αποβλήτων, των πρακτικών ορθής διαχείρισης των τοξικών υλικών στα προϊόντα, τη θετική επίδραση της ύπαρξης των Κέντρων Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ), το ρόλο των ψηφιακών εργαλείων στην κυκλική οικονομία, τους τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος της πλαστικής ρύπανσης, και τα οφέλη των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων, της οικονομίας διαμοιρασμού και της χρήσης προϊόντων ως υπηρεσία.

Το εργαστήριο παρουσίασε ένα υψηλό βαθμό διαδραστικότητας μέσω βιωματικών ασκήσεων που επικεντρώθηκαν σε θεματικές ενότητες όπως η επαναχρησιμοποίηση, η χρήση προϊόντων ως υπηρεσία και οι Δημόσιες Πράσινες Συμβάσεις.

Η προσέγγιση μάθησης μέσω επιτραπέζιου παιχνιδιού, επικεντρωμένη στην κυκλική επιχειρηματικότητα, ενθάρρυνε την ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων, προωθώντας τη δημιουργία νέων ιδεών και συνέβαλε, στην καλύτερη κατανόηση των θεμάτων της κυκλικής οικονομίας.

Πέρα από τις γνώσεις που αποκτήθηκαν και θα αναπαραχθούν στα εργαστήρια που θα διοργανωθούν στην Κύπρο, η δικτύωση με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς που συμμετείχαν στο Εργαστήριο, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για μελλοντικές συνεργασίες, ενισχύοντας τη δυνατότητα μεταφοράς καλών πρακτικών μεταξύ των δύο Έργων. Οι ιδέες, τα διάφορα εργαλεία κυκλικής οικονομίας, οι καλές πρακτικές και οι βιωματικές ασκήσεις που αναδείχθηκαν μέσω του Εργαστηρίου , παρείχαν την κινητήρια δύναμη για περαιτέρω ενίσχυση της δημιουργικότητας και την αναζήτηση νέων ή συνδυαστικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων στην Κύπρο και την μετάβαση από μια γραμμική οικονομία στην κυκλική.

Περισσότερες πληροφορίες για το LIFE-IP CEI-Greece και οι παρουσιάσεις του Τριήμερου Εργαστηρίου Κυκλικής Οικονομίας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Έργου www.circulargreece.gr

Μοιραστείτε το: