Εργαστήρι για Ενημέρωση Μελετητών και Συντονιστών των Συμπλεγμάτων Δήμων και Κοινοτήτων για ΠΟΠ

Την 31η Οκτωβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε Εργαστήρι από το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με σκοπό την ενημέρωση των Μελετητών, όπως και των Συντονιστών των Συμπλεγμάτων Δήμων και Κοινοτήτων του συστήματος Πληρώνω όσο Πετώ (ΠΟΠ) με προπληρωμένη σακούλα, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Ορεινής Λάρνακας – Σκαρίνου.

Κατά τη συνάντηση, έγινε παρουσίαση της προόδου του Μίνι Διαγωνισμού για την ετοιμασία της μελέτης βιωσιμότητας, από τους μελετητές που είχαν προεπιλεγεί για εκπόνηση των μελετών του συστήματος ΠΟΠ. Από τα δεδομένα του Τμήματος Περιβάλλοντος παρατηρείται μια θετική ανταπόκριση τόσο των Συμπλεγμάτων Δήμων όσο και των Κοινοτήτων.

Επίσης, δόθηκαν κατευθυντήριες γραμμές από το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο όσο αφορά τις μελέτες που θα εκπονηθούν για την εφαρμογή του συστήματος ΠΟΠ. Το ΕΜΠ εκπονεί στο πλαίσιο του Έργου LIFE IP CYzero WASTE, την Ολοκληρωμένη Πρότυπη Εφαρμογή Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων στο Σύμπλεγμα του Δήμου Αραδίππου και των Κοινοτήτων Κελλιών, Τρούλλων και Κόσιης.

Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς κ. Ανδρέας Κωνσταντίνουκαι η κα. Δήμητρα Κατεχάκη, Εξωτερικός Συνεργάτης Δήμου Αγλαντζιάς, παρουσίασαν τις προκλήσεις που αντιμετώπισε ο Δήμος τα δυο χρόνια (2021 και 2022) που υλοποιεί το ΠΟΠ.  Ο Δήμος εφάρμοσε την προπληρωμένη σακούλα σε τρία μεγέθη χωρίς πάγια χρέωση. Πολύ σημαντικό εργαλείο στην επιτυχή έκβαση του ΠΟΠ, ήταν η συνεχής και στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού όλων των ηλικιακών ομάδων.

Ο Δρ. Μιλτιάδης Καβράκος, Διευθυντής Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης παρουσίασε τις καλές πρακτικές στο Δήμο, με την εφαρμογή στα νοικοκυριά με προπληρωμένη σακούλα και στους μεγάλους παραγωγούς με προπληρωμένο κάδο.

Δείτε τις Παρουσιάσεις πιο κάτω:

Εγκαθίδρυση Συστήματος Διαλογής Στην Πηγή Και Χωριστής Συλλογής Ανακυκλώσιμων Και Οργανικών / Βιολογικών Αποβλήτων Και Εφαρμογή Συστήματος Πληρώνω Οσο Πετώ (ΠΟΠ) Με Προπληρωμένη Σακούλα – Τμήμα Περιβάλλοντος

Κατευθυντήριες γραμμές με βάση την Πρότυπη Εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στον Δήμο Αραδίππου και στις Κοινότητες Κελλιών , Τρούλλων, και Κόσιης – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σύστημα ολιστικής διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Αγλαντζιάς

Πληρώνω Όσο Πετάω (ΠΟΠ) Καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Ελλάδα

 

 

Μοιραστείτε το: