Επιτόπια επίσκεψη του Έργου LIFE IP CYzero WASTE στο Κέντρο Διαλογής Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στο Δήμο Ωραιοκάστρου της Θεσσαλονίκης

Την Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της ομάδας του Έργου LIFE IP CYzero WASTE στο Κέντρο Διαλογής Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στον Δήμο Ωραιοκάστρου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τo εν λόγω Κέντρο  Διαλογής ΑΗΗΕ, δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Life ReWeee», με συνεργασία της εταιρείας «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.», του Πράσινου Ταμείου καθώς και του Δήμου Ωραιοκάστρου. Στόχος του, είναι η προώθηση τόσο της επαναχρησιμοποίησης όσο και της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε περιήγηση στο χώρο του Κέντρου, κατά την οποία εργαζόμενοι παρουσιάσαν τις διαδικασίες και τα στάδια διαχείρισης ΑΗΗΕ που ακολουθούν (στάδιο παραλαβής, διαλογής, διαχωρισμού, καταγραφής, επιδιόρθωσης και αποθήκευσης). Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τον κ. Σταύρο Μυλωνά, εκπρόσωπο του Κέντρου, σχετικά με τους πυλώνες που στηρίζουν την επιτυχή λειτουργία του, παραθέτοντας παράλληλα τα οφέλη και τα στατιστικά στοιχεία από τη λειτουργία του έως τώρα. Τέλος, αναδείχθηκαν οι προκλήσεις και δυσκολίες που αντιμετωπίζονται.

Ο σκοπός αυτής της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση και η ανταλλαγή γνώσεων  για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία αντίστοιχων υποδομών στην Κύπρο, οι οποίες προβλέπονται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της  Δράσης C5 του Έργου LIFE IP CYzero WASTE. Το Κέντρο αυτό λειτουργεί ως πρότυπο και αναδεικνύει βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη παρόμοιων υποδομών στην Κύπρο.

 

Μοιραστείτε το: