Ενημερωτική Hμερίδα: Αρχιτεκτονικές Πρακτικές στην Κυκλική Οικονομία, Ανάκαμψη, Ανοικτή Στρατηγική Αυτονομία και Ανθεκτικότητα

Την Παρασκευή 15 Σεπτεμβίου 2023, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ημερίδα με τίτλο, Αρχιτεκτονικές Πρακτικές στην Κυκλική Οικονομία, Ανάκαμψη, Ανοικτή Στρατηγική Αυτονομία και Ανθεκτικότητα. Η ημερίδα πραγματοποιηθηκε σε συνεργασία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου και του Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Την ημερίδα χαιρέτησαν ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), Κωνσταντίνος Κωνσταντή, και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, Άλκης Δίκαιος. Ανάμεσα στις παρουσιάσεις αναλύθηκαν τα έργα του Τμήματος Περιβάλλοντος για τα απόβλητα και την κυκλική οικονομία, παρουσιάστηκε από τον Δρ. Κωνσταντίνο Βασιλειάδη, το εγχειρίδιο της κτηριακής ενσωμάτωσης ενεργειακών ηλιακών συστημάτων και από τον κ.Πέτρο Λαπίθη, η κοινωνική αειφορία και ο ενεργειακός σχεδιασμός.

Βρείτε εδώ την παρουσίαση για τα έργα διαχείρισης αποβλήτων και την κυκλική οικονομία του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Μοιραστείτε το: