Ενημερωτική Εκδήλωση Έργου LIFE-IP CYzero WASTE- LIFE20/IPE/CY/000011 για τους Μελετητές του Συστήματος Πληρώνω Όσο Πετώ (ΠΟΠ)

Την Πέμπτη, 09 Μαρτίου 2023, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς ενημερωτική εκδήλωση, υπό υβριδική μορφή, η οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Έργου LIFE-IP CYzero WASTE (LIFE20/IPE/CY/000011) για τους Μελετητές του Συστήματος ΠΟΠ. Η ενημερωτική εκδήλωση περιλάμβανε παρουσιάσεις της εφαρμογής του συστήματος Πληρώνω Όσο Πετώ (ΠΟΠ),όπως επίσης και σύντομη περιγραφή του Έργου LIFE-IP CYzero WASTE.

Αρχικά, παρουσιάστηκαν οι στόχοι της εφαρμογής του συστήματος Πληρώνω Όσο Πετώ (ΠΟΠ), καθώς αυτό, θα περιλαμβάνεται στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ) για την πρόληψη δημιουργίας και διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων εντός των διοικητικών ορίων τους. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τους Περί Αποβλήτων (Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης) Κανονισμούς του 2022, οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ) θα πρέπει μέχρι τις 31/12/2023 να ετοιμάσουν εξαετές Τοπικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο τίθεται σε ισχύ στις 30/6/2024. Ως εκ τούτου, οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να προκηρύξουν διαγωνισμό για εκπόνηση Μελετών Βιωσιμότητας για Δήμους και Συμπλέγματα Κοινοτήτων, οι οποίες, θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την ημερομηνία ανάθεσης του κάθε διαγωνισμού. Επιπρόσθετα, την ημέρα της ημερίδας παρουσιάστηκε η πρόοδος αιτήσεων και διαγωνισμών σε επίπεδο Επαρχιών και Συμπλεγμάτων Κοινοτήτων, με πολύ ενθαρρυντικά δεδομένα συμμετοχής των ΑΤΑ (93%).

Στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής εκδήλωσης παρουσιάστηκε το Έργο LIFE-IP CYzero WASTE (LIFE20/IPE/CY/000011) και δόθηκε έμφαση στις πτυχές που έρχονται σε συνέργεια με το σύστημα Πληρώνω Όσο Πετώ (ΠΟΠ). Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν οι δράσεις του Έργου που αφορούν τη δημιουργία υποδομών και δράσεων, τα οποία, αναμένεται να καθορίσουν και να επηρεάσουν τη διαμόρφωση των μελετών στα πλαίσια του Πληρώνω Όσο Πετώ που θα εκπονηθούν από τους Μελετητές για τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετά από Διαγωνισμό. Αναλυτικότερα, επισημάνθηκε ότι οι Μελετητές θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τις υποδομές και δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου και οι οποίες αφορούν τα εξής:

  • Κατασκευή και λειτουργία πράσινων περιπτέρων για τα ανακυκλώσιμα υλικά,
  • Συστήματα χωριστής διαλογής στην πηγή των βιο-αποβλήτων με την εγκατάσταση οικιακών και κοινοτικών κομποστοποιητών,
  • Έργο επίδειξης στο Δήμο Αραδίππου για χωριστή διαλογή στην πηγή των οργανικών αποβλήτων,
  • Κατασκευή και λειτουργία Κέντρων Επιδιόρθωσης/Επαναχρησιμοποίησης και δικτύου καταστημάτων μεταχειρισμένων ειδών σε όλες τις πόλεις και
  • Βελτιώσεις στις υφιστάμενες υποδομές Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Κόσιης και Πεντακώμου.

 

Η παρουσίαση της εκδήλωσης:

Presentation IP CYzero Waste – PAYT

Μοιραστείτε το: