Εναρκτήρια Συνάντηση για τον Διαγωνισμό ΤΠ04/2023 με θέμα «Προμήθεια και εγκατάσταση 50 προκατασκευασμένων Πράσινων Περιπτέρων (Green Kiosks)» στις 16/1/2024

Την Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση από το Τμήμα Περιβάλλοντος (ΤΠ) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) για την πρόοδο του Έργου εγκατάστασης 50 προκατασκευασμένων Πράσινων Περιπτέρων Ανακύκλωσης (ΠΠ) σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές όλων των επαρχιών της Κύπρου.

Στόχος της λειτουργίας των ΠΠ είναι η χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων από περιοχές όπου δεν εξυπηρετούνται από αδειούχους συλλογείς αποβλήτων εκτρέποντας κατά συνέπεια ένα σημαντικό μέρος των παραγόμενων δημοτικών απόβλητων από το να καταλήξουν σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης συζητήθηκε η ιεράρχηση της χωροθέτησης των ΠΠ, οι απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να διεξαχθούν από τους εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με θέματα αδειοδότησης, εγκατάστασης, λειτουργίας και αγοράς υπηρεσιών καθώς επίσης και για τον συντονισμό για το θέμα συλλογής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών.

Στην παρουσίαση αυτή παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Λευκάρων, οι Προέδροι των κοινοτήτων των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου, εκπρόσωποι της εταιρείας Green Dot, καθώς και των 5 Αναπτυξιακών Εταιρειών (Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού, Τροόδους και Πάφου).

Τα Πράσινα Περίπτερα υλοποιούνται ως δράση στα πλαίσια του Έργου LIFE20 IPE/CY/00011 LIFE-Integrated Project CYzero WASTE, του Προγράμματος LIFE και του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις πιο κάτω:

Παρουσίαση Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Παρουσίαση Τμήματος Περιβάλλοντος

Μοιραστείτε το: