Εναρκτήρια Συνάντηση για τη Μελέτη για τη Σύσταση Συντονιστικού Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων μεταξύ Κεντρικής Κυβέρνησης και Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Την Παρασκευή, 28 Απριλίου 2023, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εναρκτήρια συνάντηση για τη μελέτη σύστασης του Συντονιστικού Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων μεταξύ Κεντρικής Κυβέρνησης και Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της προ-παρασκευαστικής Δράσης Α3 του Έργου LIFE-IP CYzero Waste. Κατά την ημερίδα παρευρέθηκαν η Επίτροπος Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι από κρατικές υπηρεσίες, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκά ιδρύματα, οργανισμούς και συμβούλια που σχετίζονται με τη διαχείριση αποβλήτων.

Η  εναρκτήρια συνάντηση αποσκοπούσε στην ενημέρωση αναφορικά με την εκπόνηση της μελέτης σύστασης Συντονιστικού Φορέα ως Μεταρρύθμιση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την ανταλλαγή απόψεων, όπως και συλλογή πολύτιμων πληροφοριών από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση αποβλήτων, προκειμένου να επιτευχθεί ευρύτερη υποστήριξη, συναίνεση και συνεργασία σχετικά με την υλοποίηση της μελέτης και τη μετέπειτα λειτουργία του Συντονιστικού Φορέα.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης αναφέρθηκε ότι ο Φορέας αυτός θα συνδέεται άμεσα με το Τμήμα Περιβάλλοντος και θα λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της Κεντρικής Κυβέρνησης με τις Τοπικές Αρχές και θα στοχεύει στη διευκόλυνση της εφαρμογής της πολιτικής διαχείρισης αποβλήτων. Επιπρόσθετα, μέσω του Συντονιστικού Φορέα θα παρέχεται ένας ευέλικτος μηχανισμός, ο οποίος, θα υποστηρίζει, κυρίως σε τεχνικά θέματα τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση των υποχρεώσεων τους και την οικοδόμηση δυναμικού σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων.

Κατά τη διάρκεια της  εναρκτήριας συνάντησης παρουσιάστηκαν εν συντομία τα συγχρηματοδοτούμενα Έργα διαχείρισης αποβλήτων, ενώ στη συνέχεια, παρουσιάστηκε το Έργο LIFE-IP CYzero WASTE, οι κύριες δράσεις του και το πώς αυτό συνδέεται με την προπαρασκευαστική Δράση Α3 – Μελέτη σύστασης του Συντονιστικού Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων.

Ακολούθως, ο Ανάδοχος Ideopsis, ο οποίος, ανέλαβε την εκπόνηση της Μελέτης, παρουσίασε τα κύρια βήματα/σημεία για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, τα κρίσιμα σημεία, όπως επίσης και τα πρώτα αποτελέσματα από την προκαταρκτική συλλογή απόψεων/εισηγήσεων από σχετικό ερωτηματολόγιο που στάλθηκε στους εμπλεκόμενους φορείς.

Η  εναρκτήρια συνάντηση έκλεισε έπειτα από μία εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ Τμήματος Περιβάλλοντος, Αναδόχου και εμπλεκομένων φορέων, στην οποία, καταγράφηκαν απόψεις σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του, τα οποία, θα περιλαμβάνουν το modus operandi του Συντονιστικού Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων.

Οι παρουσιάσεις της συνάντησης μπορούν να αναζητηθούν εδώ:

  • Συγχρηματοδοτούμενα Έργα διαχείρισης αποβλήτων

20230428-Συντονιστικός Φορέας Διαχείρισης Αποβλήτων

  • Το Έργο LIFE-IP CYzero WASTE

Presentation IP CYzero Waste – Coordination Body

Μοιραστείτε το: