Εκδήλωση του Τμήματος Περιβάλλοντος για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος με θέμα «Πρόληψη της πλαστικής ρύπανσης» και παρουσίαση του υπό εξέλιξη έργου «Χωριστή συλλογή και διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων από τα νοικοκυριά»

Στις 6 Ιουνίου 2023, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για τον εορτασμό της 50ης Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, η οποία για το 2023 επικεντρώθηκε στο θέμα της μείωσης της ρύπανσης από τα πλαστικά.

Αρχικά, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εγκαινίασε μια από τις τέσσερις Ρυμουλκούμενες Κινητές Μονάδες Συλλογής Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων, οι οποίες αποτελούν κύρια δράση του Έργου “Χωριστή συλλογή και διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων από τα νοικοκυριά”, το οποίο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Νορβηγίας. Οι μονάδες περιλαμβάνουν ειδικούς κάδους που διευκολύνουν την ασφαλή χωριστή συλλογή και απομάκρυνση των επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων προς τα Συστήματα Συλλογικής Διαχείρισης και τους αδειοδοτημένους φορείς. Αυτή το έργο ενισχύει τη ορθή διαχείριση αποβλήτων και τη λειτουργία των Πράσινων Σημείων.

Ακολούθησε καλωσόρισμα από τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, Δρ. Κώστα Χατζηπαναγιώτου, καθώς και χαιρετισμοί από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Πέτρος Ξενοφώντος, και την Επίτροπο Περιβάλλοντος, Δρ. Μαρία Παναγιώτου. Μέσα από τις ομιλίες τους κατέδειξαν την κρίσιμη σημασία της μείωσης της χρήσης πλαστικών μιας χρήσης και της ίδρυσης και λειτουργίας αποτελεσματικών συστημάτων για τη χωριστή συλλογή και διαλογή των αποβλήτων από την πηγή τους, η οποία θα συνεισφέρει στη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης από τα πλαστικά. Επιπλέον, επισήμαναν τις προσπάθειες του κράτους, το οποίο προωθεί συγχρηματοδοτούμενα έργα από ευρωπαϊκά ταμεία, με σκοπό την εγκαθίδρυση και λειτουργία αποτελεσματικών συστημάτων χωριστής διαλογής στην πηγή.

Στην συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από το Τμήμα Περιβάλλοντος σχετικά με την Παγκόσμια Νομική Συνθήκη για την πλαστική ρύπανση που αναμένεται να εφαρμοστεί έως το 2024. Επισημάνθηκαν οι υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων φορέων στην πρόληψη και επίλυση της κρίσης της πλαστικής ρύπανσης, με βάση την εθνική νομοθεσία.

Τέλος, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας αναφέρθηκε στο πλάνο επισκεψιμότητας των τεσσάρων ρυμουλκούμενων Κινητών Μονάδων επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων, οι οποίες θα καλύψουν γεωγραφικά ολόκληρη την Κύπρο  (epikindynaapovlita.com).

 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

Μοιραστείτε το: