Διαδικτυακή συνάντηση με αρμόδια άτομα λαϊκών αγορών

Την Τέταρτη, 10 Ιανουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση με αρμόδια άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για την εύρυθμη λειτουργία λαϊκών αγορών που εμπίπτουν στα διοικητικά όρια των Δήμων τους. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους Δήμους Στροβόλου, Λευκωσίας, Δερύνειας, Πάφου, Λεμεσού και Λάρνακας.

Η εν λόγω συνάντηση αποσκοπούσε στην από κοινού ενημέρωση των δύο πλευρών. Αναλυτικότερα, από τη μία, τα υπεύθυνα άτομα για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών ενημερώθηκαν αναφορικά με το Έργο LIFE IP CYzero WASTE και τις δράσεις που υλοποιεί στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων και αγροτικών αποβλήτων και από την άλλη, η ομάδα του Έργου LIFE IP CYzero WASTE ενημερώθηκε για τις αρμοδιότητες των Δήμων στη λειτουργία των λαϊκών αγορών, τους Κανονισμούς αλλά και τη Νομοθεσία που διέπουν τη λειτουργία τους, την άδεια χρήσης του χώρου, όπως επίσης και τη διαχείριση των αποβλήτων με το κλείσιμο των λαϊκών αγορών.

Μέσα από την εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων, διαφάνηκε ότι η διαδικτυακή αυτή συνάντηση ήταν πολύ χρήσιμη, κάνοντας την απαρχή για πιθανή μελλοντική συνεργασία των εν λόγω λαϊκών αγορών με το Έργο, στο πλαίσιο των δράσεων του για πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων και αγροτικών αποβλήτων. Ως εκ τούτου, στο επόμενο διάστημα προγραμματίζονται επιτόπιες συναντήσεις από την ομάδα του LIFE IP CYzero WASTE, στους χώρους των λαϊκών αγορών όλων των Επαρχιών.

Μοιραστείτε το: