Διαδικτυακή ημερίδα δικτύωσης για επιτυχή παραδείγματα Κέντρων Επιδιόρθωσης και Επαναχρησιμοποίησης στην Ευρώπη.

Στις 26 Μαΐου 2023, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς μία διαδικτυακή εκδήλωση δικτύωσης, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τις Αναπτυξιακές Εταιρίες, τους Δήμους και Κοινότητες και άλλους οργανισμούς στην Κύπρο. Η εκδήλωση διοργανώθηκε υπό υβριδική μορφή, στο πλαίσιο του Έργου LIFE-IP CYzero WASTE (LIFE20/IPE/CY/000011) και της σχετικής δράσης του στην δημιουργία και Κέντρων Επιδιόρθωσης και Επαναχρησιμοποίησης και Δικτύου καταστημάτων στην Κύπρο.

Σκοπός της εκδήλωσης αυτής ήταν η ενημέρωση και η ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των πιο πάνω υποδομών στην Κύπρο και η προώθηση της επιδιόρθωσης και επαναχρησιμοποίησης για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Η επισκευή και η επαναχρησιμοποίηση είναι σημαντικά μέσα για την αύξηση της βιώσιμης κατανάλωσης υλικών και προϊόντων για την ίδια ή παρόμοια χρήση. Η κύρια ιδέα εδώ είναι ότι προϊόντα που δεν είναι πλέον επιθυμητά/χρειαζούμενα από έναν χρήστη συλλέγονται και αναδιανέμονται σε όσους τα χρειάζονται/θέλουν.

Προκειμένου η Κύπρος να ανταποκριθεί στις ευρωπαϊκές και εθνικές περιβαλλοντικές πολιτικές και κανονισμούς, είναι απαραίτητο να ενσωματωθούν οι τομείς επισκευής και επαναχρησιμοποίησης στη διαχείριση απορριμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την εκδήλωση δικτύωσης παρουσιάστηκαν τα σχέδια και οι προσπάθειες του Τμήματος Περιβάλλοντος για την κατασκευή και λειτουργία δύο (2) Κέντρων Επισκευής και Επαναχρησιμοποίησης, καθώς και Δικτύου καταστημάτων πώλησης μεταχειρισμένων ειδών στην Κύπρο.

Αρχικά, υπήρξε σύντομος χαιρετισμός από το Τμήμα Περιβάλλοντος καθώς και από εκπρόσωπο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Στη συνέχεια, έγινε μια σύντομη ενημέρωση για το LIFE-IP CYzero WASTE και τη σχετική δράση του για την υλοποίηση δύο RRC και του Δικτύου τους στην Κύπρο. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν τα επόμενα βήματα του Τμήματος Περιβάλλοντος προς την κατασκευή και λειτουργία των παραπάνω υποδομών, καθώς και επιτυχημένα παραδείγματα και καλές πρακτικές παρόμοιων έργων που ακολουθήθηκαν σε Ελλάδα, Σουηδία και Νορβηγία.

Αναλυτικότερα, εκπρόσωπος του Δήμου Gothenburg της Σουηδίας, παρουσίασε τους στόχους και τα στοιχεία σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων στο Gothenburg . Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε η λειτουργία του Πάρκου Επαναχρησιμοποίησης “Alelyckan Eco Park”, το οποίο περιλάμβανε πληροφορίες για το σχεδιασμό και τη λειτουργία του πάρκου, καθώς και τον όγκο των αποβλήτων που επαναχρησιμοποιούνται. Τέλος,  παρουσιάστηκαν τα πλάνα για το νέο Πάρκο που ετοιμάζεται να δημιουργηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν μέσω του  “Alelyckan Eco Park”.

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν τα τρία (3) Κέντρα Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ) στην Καστοριά, τη Φλώρινα και τα Γρεβενά της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Ελλάδα. Η παρουσίαση περιλάμβανε μια σύντομη χρονολογική αναδρομή μέχρι τη λειτουργία τους, τον τρόπο λειτουργίας των κέντρων, τα οφέλη, τα προβλήματα / προκλήσεις, τα υλικά που δέχονται για επαναχρησιμοποίηση, όπως επίσης και στατιστικά στοιχεία από τη μέρα λειτουργίας τους, ενώ, τέλος τονίστηκε η σημασία της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την επαναχρησιμοποίηση.

Τέλος, παρουσιάστηκαν τα Κέντρα Διαλογής Ταξινόμησης και Επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Αττική και στο Ωραιόκαστρο της Ελλάδας στο πλαίσιο του υλοποιούμενου έργου μέσω του LIFE14 ENV/GR/000858 ReWeee. Αναφέρθηκαν οι στόχοι, οι δραστηριότητες, οι τεχνικές διαδικασίες, η προετοιμασία, οι ιδιαιτερότητες και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, καθώς και τα αποτελέσματα και οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν από τη λειτουργία των Κέντρων. Στη συνέχεια, έγινε απευθείας σύνδεση με ένα από τα Κέντρα και εικονική περιήγηση στους χώρους του.

Στη συνέχεια, εκπρόσωποι από τη Νορβηγία παρουσίασαν το δίκτυο μεγάλων, μεσαίων και μικρών ΚΕΕ στο Όσλο και τις συνέργειες που έχουν με εταιρείες όπως το ΙΚΕΑ.

Οι παρουσιάσεις της διαδικτυακή ημερίδα δικτύωσης είναι διαθέσιμες εδώ:

Reuse Centers and Networks in Cyprus

LIFE CYzero WASTE

Kretsloppsparken Alelyckan

LIFE REWEEE

Reuse Oslo 

ΚΔΕΥ Δυτικής Μακεδονίας

Μοιραστείτε το: