Διαδικτυακή εκδήλωση δικτύωσης LIFE-IP CYzero WASTE και ΜΚΟ «κυκλΟΙΚΟδρόμιο»

Την Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκδήλωση δικτύωσης με το Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «κυκλΟΙΚΟδρόμιο».

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε το Έργο LIFE-IP CYzero WASTE, οι στόχοι και οι δράσεις υλοποίησής του, οι οποίοι αναμένεται να υλοποιηθούν στα οκτώ (8) χρόνια διάρκειας του. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση, στα κέντρα επαναχρησιμοποίησης/επισκευής και το δίκτυο καταστημάτων μεταχειρισμένων ειδών που θα λειτουργήσουν υποστηρίζοντας τα κέντρα. Επίσης, έγινε αναφορά στις δράσεις πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων και αγροτικών αποβλήτων που θα υλοποιηθούν και την επαναπροκήρυξη της ανοικτής πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων για δράσεις επίδειξης.

Ο ΜΚΟ παρουσίασε τις Δράσεις Κυκλικής Οικονομίας για όλους, που περιλαμβάνουν (α) την δημιουργία της πρώτης παγκύπριας διαδικτυακής πλατφόρμας ανταλλαγής, αγοραπωλησίας, δωρεάς και επιδιόρθωσης μεταχειρισμένων αντικειμένων και (β) τη δημιουργία της πρώτης δανειστικής Βιβλιοθήκης των Αντικειμένων στην Κύπρο, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το U-SOLVE.

Ενημερωθήκαμε επίσης, για δράσεις που υλοποιεί και αφορούν:
• Τα Εργαστήρια «Μειώνω-Επαναχρησιμοποιώ-Ανακυκλώνω» για άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, στο πλαίσιο της υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας με το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας. Στα πλαίσια του έργου Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικτύωσης «ΤΟ ΣΤΕΚΙ», πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) δραστηριότητες σε μορφή εργαστηρίου με θέμα «Μείωση-Επαναχρησιμοποίηση-Ανακύκλωση». Μέσα από αυτό το διαδραστικό εργαστήριο οι συμμετέχοντες έμαθαν πώς να διαχωρίζουν τα απόβλητα στην πηγή, ποιες είναι οι πρακτικές ανακύκλωσης που ακολουθούνται στην Κύπρο και πώς οι καθημερινές μας συνήθειες μπορούν να μειώσουν την παραγωγή αποβλήτων και κατ’ επέκταση να προστατεύσουν το περιβάλλον.
• Τις 9 αρχές της κυκλικής οικονομίας (9Rs) στα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης του Δήμου Στροβόλου σε συνεργασία με το Δήμο Στροβόλου. Η δράση αυτή θα υλοποιηθεί στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Στροβόλου, με αποδέκτες συνολικά περίπου 2.180 μαθητές.

Συζητήθηκαν πιθανές συνέργειες μεταξύ του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού «κυκλΟΙΚΟδρόμιο» και του Έργου LIFE-IP CYzero WASTE, όσο αφορά δράσεις εκπαίδευσης μεταναστών και παιδιών δημοτικής εκπαίδευσης.

Η επικοινωνία και η συνεργασία θα ενδυναμωθεί τους επόμενους μήνες με ποικίλους τρόπους.

Παρουσίαση LIFE-IP CYzero WASTE

Παρουσίαση «κυκλΟΙΚΟδρόμιο»

Μοιραστείτε το: