Διαδικτυακή Εκδήλωση Δικτύωσης LIFE-IP CYzero WASTE Και Έργο «Waste Wisely Cyprus»

Την Τρίτη 05 Μαρτίου 2024 πραγματοποιήθηκε συνάντηση δικτύωσης του Έργου LIFE-IP CYzero WASTE με το Ευρωπαϊκό Έργο «Waste Wisely Cyprus», που υλοποιείται από την IMH.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε το Έργο LIFE-IP CYzero WASTE, οι στόχοι και οι δράσεις υλοποίησής του, οι οποίοι αναμένεται να υλοποιηθούν στα οκτώ (8) χρόνια διάρκειάς του. Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκαν οι διάφορες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, (Πράσινα Περίπτερα, Αποκεντρωμένες Μονάδες Διαχείρισης Οργανικών, Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης και Επισκευής, κ.λπ.) που πρόκειται να υλοποιηθούν με κονδύλια από ποικίλες χρηματοδοτικές πηγές, οι οποίες θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2022-2028 και του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δράσεις πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων και αγροτικών αποβλήτων που θα υλοποιηθούν και στις δράσεις εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Έργου, ως το πιθανό κοινό έδαφος για συνεργασία μεταξύ των δύο Έργων.

Ακολούθως, η ομάδα του IMH παρουσίασε το Έργο «Waste Wisely Cyprus», το οποίο μέσω του προγράμματος «Πληροφοριακά Μέτρα για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (IMCAP) της Ευρωπαϊκής Ένωσης», φιλοδοξεί να ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές και τους ενδιαφερόμενους φορείς (π.χ. HORECA, ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, λιανοπωλητές) σχετικά με τη σπατάλη τροφίμων και τις οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της, αλλά και να τους ενθαρρύνει να λάβουν μέτρα για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων. Αναλυτικότερα, αναφέρθηκε ότι απώτερος σκοπός του εν λόγω Έργου είναι να συνδράμει στην πληροφόρηση των πολιτών και στην παροχή συμβουλών σε καταναλωτές διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, για το πώς να μειώσουν την καθημερινή σπατάλη τροφίμων με απλούς, πρακτικούς και εύκολους τρόπους.

Με το πέρας των παρουσιάσεων, ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση για τους πιθανούς τρόπους συνεργασίας μεταξύ των δυο Έργων, ως απόρροια των κοινών τους στόχων και προκλήσεων.

Δείτε τις παρουσιάσεις πιο κάτω:

Παρουσίαση Τμήματος Περιβάλλοντος

Παρουσίαση IMH

Μοιραστείτε το: