Έναρξη Συνεργασίας με τους Φίλους της Γης

Το Έργο LIFE IP CYzero WASTE- LIFE20/IPE/CY/000011 «Έξυπνη Παρακολούθηση και Αποτελεσματική Μείωση Αποβλήτων στην Κύπρο» καλοσωρίζει με ιδιαίτερη χαρά το ΜΚΟ Φίλοι της Γης, οι οποίοι, σε συνεργασία με την Πρωτοβουλία Zero Food Waste Cyprus και τους ΜΚΟ, Let’s Make Cyprus Green και την Οικολογική Κίνηση Κύπρου, θα υλοποιήσουν σειρά δράσεων, με κεντρικό άξονα την Πρόληψη Παραγωγής Αποβλήτων Τροφίμων (Δράση C4)  και πιο συγκεκριμένα την υποδράση C4.3 “Δράσεις επίδειξης για την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων τροφίμων και αγροτικών αποβλήτων”.

Η υποδράση αυτή, βάσει του συμφωνητικού επιχορήγησης του έργου, προέβλεπε την δημοσίευση ανοιχτής πρόσκλησης, ώστε να γίνει η επιλογή δικαιούχου/δικαιούχων, που θα συμμετέχουν στο έργο, με στόχο την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων επίδειξης όσον αφορά στην πρόληψη παραγωγής αποβλήτων τροφίμων. Βασικό κριτήριο σε αυτή την απόφαση, ήταν η ενίσχυση υφιστάμενων καλών πρακτικών, ούτως ώστε το έργο να συμβάλλει στην καλύτερη εδραίωση και εξέλιξή τους.

Της Ανοικτής Πρόσκλησης, προηγήθηκε η ανάπτυξη μια σειράς κριτηρίων, τα οποία, ενσωματώθηκαν στην πρόσκληση, ώστε να καθοδηγήσουν τη διαδικασία της αξιολόγησης των προτάσεων. Εκτός από την εξασφάλιση των τυπικών αρμοδιοτήτων, οι υποβληθείσες προτάσεις αξιολογήθηκαν ως προς την παρουσίαση των δράσεων που θα υλοποιούσαν, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τη στελέχωση της ομάδας έργου. Ακόμα, η εξασφάλιση της βιωσιμότητας των δράσεων και οι συνέργειες που μπορεί να έχουν με άλλες τοπικές δράσεις αξιολογήθηκαν με σημαντική βαθμολογία. Την αξιολόγηση διενήργησε ειδική επιτροπή εκπροσώπων των εταίρων που συμμετέχουν σε αυτή τη δράση (Τμήμα Περιβάλλοντος, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας, Αναπτυξιακή Εταιρεία Λεμεσού, Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας & Αμμοχώστου, Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη, Αναπτυξιακή Εταιρεία Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους). Με μεγαλύτερη βαθμολογία ξεχώρισε ο ΜΚΟ, Φίλοι της Γης, ο οποίος είναι και ο δικαιούχος της υποδράσης. Το εταιρικό σχήμα (4 οργανισμοί-Zero Food Waste Cyprus, Let’s Make Cyprus Green, Ecological Movement Cyprus και Friends of the Earth Cyprus) απαρτίζει το Zero Waste Alliance Cyprus (ZWAC), το οποίο, είναι μια συμμαχία οργανώσεων εμπνευσμένη από το πανευρωπαϊκό δίκτυο Zero Waste Europe. Η συμμαχία στην Κύπρο συνεργάζεται για να εξασφαλίσουν ένα μέλλον μηδενικών αποβλήτων στην Κύπρο, μέσω της άσκησης πολιτικής πίεσης, της ευαισθητοποίησης και άλλων δράσεων για μηδενικά απόβλητα.

Μοιραστείτε το: