Ολοκληρωμένη Διαχείριση Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Αραδίππου, Κοινότητα Κελλιών & Τρούλλων