1ο φόρουμ διαλόγου με θέμα “Χτίζοντας νέες συνέργειες προς βελτιωμένη διαχείριση δημοτικών αποβλήτων στην Κύπρο” | Δευτερα, 13 Μαΐου 2024 | 09:30π.μ-14:30μ.μ. |Αίθουσα του Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκλινης

1ο φόρουμ διαλόγου με θέμα “Χτίζοντας νέες συνέργειες προς μια ολοκληρωμένη διαχείριση δημοτικών αποβλήτων στην Κύπρο” | Δευτερα, 13 Μαΐου 2024 , στις 09:30π.μ-14:30μ.μ, στην Αίθουσα του Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκλινης (Κάμπου 2, 7040, Βορόκληνη, Λάρνακα)

Σκοπός του 1ου Φόρουμ Διαλόγου είναι:

 • Η γνωριμία και ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων και των Εταίρων του Έργου,
 • Οι φορείς να κατανοήσουν το ρόλο τους στην υλοποιήση των δράσεων του Έργου και να κατανοήσουν τον αντίκτυπο που θα επιφέρει γενικά το Έργο LIFE IP CYzero WASTE  στη δική τους δραστηριότητα
 • Ενημέρωση της ομάδας του Έργου LIFE IP CYzero WASTE σχετικά με τις δράσεις που υλοποιούν οι εμπλεκόμενοι φορείς με στόχο να αναδειχθούν πιθανές συνέργειες μεταξύ του Έργου και των εμπλεκόμενων φορέων

Συμμετέχοντας στο 1ο φόρουμ διαλόγου θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για την πρόοδο του Έργου και να θέσετε τα ερωτήματά και τους προβληματισμούς σας στην ομάδα του Έργου LIFE IP CYzero WASTE .

Τα 1o φόρουμ Διαλόγου απευθύνεται προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που καλούνται να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν λύσεις διαχείρισης αποβλήτων όπως:

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακές Εταιρείες,
 • Bιομηχανίες και τοπικές επιχειρήσεις,
 • Συμβούλια Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων,
 • Eνώσεις αγροτών,
 • Eπαγγελματικά και βιομηχανικά επιμελητήρια,
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί,
 • Φορείς του τομέα φιλοξενίας και εστίασης,
 • Επιστημονική κοινότητα και ερευνητικά ιδρύματα.

Δήλωση Συμμετοχής ⇒ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgRWN-bzr_Z5sguZYFETr5FnddtT46OhDhi_YlnqCiFWBcHA/viewform?usp=pp_url

Επικοινωνία ⇒ [email protected]

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Δείτε εδώ το Πρόγραμμα

Μοιραστείτε το: